Zorginspectie beperkt zich tot kerntaken

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) moet een aantal taken afstoten, zoals het toezicht houden op de reclameactiviteiten van de farmaceutische industrie....

De Inspectie voor de Gezondheidszorg kampt met een tekort aan personeel. Daarom moet de dienst prioriteiten stellen , zegt een woordvoerder. 'Als er duizenden doden per jaar vallen door medische fouten, dan is dat belangrijker dan een geneesmiddelenfabrikant die het Reclamebesluit overtreedt.'

Minister Borst heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg vorig jaar gevraagd om dit advies. Omdat de dienst maar een beperkt aantal inspecteurs heeft, moest de IGZ beslissen op welke kerntaken ze zich wil richten.

Inspecteur-generaal Kingma benadrukt in zijn advies dat het belangrijk blijft dat het Reclamebesluit voor de farmaceutische industrie wordt gehandhaafd. Fabrikanten mogen volgens dat besluit geen 'sluipreclame' maken voor geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn. Ook mogen artsen geen te dure reisjes en presentjes aannemen van fabrikanten.

Omdat overtredingen van het Reclamebesluit vooral van economische aard zijn, kan ook een instantie als de Economische Centrale Dienst die controle op zich nemen, meent de Inspectie. Verder denkt de IGZ aan zelfregulering van de farmaceutische sector.

De Inspectie houdt volgens de wet niet alleen toezicht op de zorg die instellingen leveren, maar ook op woonomstandigheden als hygiëne en de kwaliteit van het eten. In verpleeg- en verzorgingshuizen kunnen ook patiëntenraden of de branche-organisatie dat doen, meent de IGZ. De inspecteurs blijven wel het werk van de artsen en verpleegkundigen in de instellingen controleren.

De Inspectie wil verder worden ontheven van de plicht om tienduizenden tandartsen en fysiotherapeuten 'preventief' te bezoeken. Volgens de woorvoerder van de dienst zou deze regel er in de praktijk op neerkomen dat een fysiotherapeut eens in de 200 jaar wordt bezocht. 'Dat heeft zo weinig zin, dan kunnen we onze mankracht beter ergens anders voor gebruiken.'

Als er misstanden of klachten worden gemeld over een tandarts of fysiotherapeut, zal de Inspectie wel gewoon in actie komen, benadrukt de woordvoerder. Datzelfde geldt voor de verpleeg- en verzorgingshuizen. 'Als de vuilniszakken tot het plafond opgestapeld liggen, gaan we daar natuurlijk op af.'

PvdA-Kamerlid Arib vindt de inperking van het aantal taken van de Inspectie voor de Gezondheidszorg 'ontoelaatbaar'. 'De overheid trekt zich weliswaar steeds meer terug uit de gezondheidszorg, maar het blijft haar taak om de kwaliteit van de zorg te garanderen.'

Vooral de farmaceutische industrie moet volgens Arib goed in de gaten worden gehouden. 'Zelfregulering werkt niet bij deze sector.'

Arib heeft minister Borst om uitleg gevraagd. Het PvdA-Kamerlid hoopt dat zij die vandaag schriftelijk krijgt. Is die informatie onbevredigend, dan wil Arib een spoeddebat aanvragen.

Meer over