Zorgen over mogelijk doodvonnis Koerden

Een dag voor het staatsveiligheidshof in Ankara vonnis zal wijzen in de zaak tegen acht Koerdische ex-parlementariërs, hebben de Franse president Mitterrand en de Amerikaanse regering gewaarschuwd dat een veroordeling gevolgen kan hebben voor de betrekkingen met Turkije....

Reuter

ANKARA

Zij kunnen daarvoor vandaag ter dood worden veroordeeld. De Koerdische politici, zeven leden van de verboden Koerdische Democratische Partij (DEP) en een onafhankelijke politica, zitten gevangen sinds de opheffing van hun immuniteit in maart.

Volgens de aanklacht was de DEP 'de politieke arm van de terreur organisatie PKK'. De DEP werd in juni verboden en is intussen opgevolgd door de Hadep. Net als haar voorgangster streeft de Hadep naar een einde van de oorlog tussen het Turkse leger en de Koerdische Arbeiderspartij (PKK). Ook ijvert zij voor de burgerrechten van de twaalf miljoen Koerden in Turkije. Bij het geweld in het Koerdische zuidoosten zijn sinds 1984 13 duizend mensen omgekomen.

De woordvoerdster van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei woensdag dat de Koerdische politici terecht staan wegens 'het uiten van hun opvattingen'. Zij herhaalde dat Washington bezorgd is over de rechtszaak en de gevolgen die zij kan hebben voor de democratie en de vrijheid van meningsuiting. President Mitterrand riep de lidstaten van de Europese Unie woensdag op er bij Ankara op aan te dringen doodvonnissen tegen de Koerden te vermijden.

Doodvonnissen tegen de Koerdische politici zouden gevolgen kunnen hebben voor het resultaat van besprekingen van de EU met Turkije over toetreding tot de Europese Douane Unie in 1995. Deze besprekingen staan voor 19 en 20 december op het programma.

Meer over