Nieuws

Zorgen over islamistische koers Erdogan: Kamer eist inzage in rapport over invloed op Turkse Nederlanders

De Tweede Kamer wil meer weten over een uitgelekte analyse van de Nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid (NCTV). Daarin worden zorgen geuit over de invloed van president Erdogans islamistische koers op Turkse Nederlanders. De SP wil dat de analyse naar de Kamer wordt gestuurd, de PVV wil er een debat over en de VVD vraagt zich af of Turkse salafistische organisaties verboden kunnen worden.

Volgens HP/De Tijd staat in het rapport van de NCTV ‘dat de Turkse president Erdogan een bewuste islamiseringsstrategie uitvoert en ruimte geeft aan salafistische, soms jihadistische organisaties, die tevens invloed hebben op Turks-Nederlandse instellingen in ons land’. Beeld AFP - Adem Altan
Volgens HP/De Tijd staat in het rapport van de NCTV ‘dat de Turkse president Erdogan een bewuste islamiseringsstrategie uitvoert en ruimte geeft aan salafistische, soms jihadistische organisaties, die tevens invloed hebben op Turks-Nederlandse instellingen in ons land’.Beeld AFP - Adem Altan

De nota ‘Ontwikkeling van het salafisme onder Turken – de invloed in Nederland’, die volgens de NCTV nog ‘niet analytisch voldragen’ is en nog niet afgestemd met andere diensten en ministeries, is in handen van HP/De Tijd, dat er maandag uitvoerig uit citeerde. Volgens HP/De Tijd vindt de NCTV ‘dat de Turkse president Erdogan een bewuste islamiseringsstrategie uitvoert en ruimte geeft aan salafistische, soms jihadistische organisaties, die tevens invloed hebben op Turks-Nederlandse instellingen in ons land’.

De vaststelling dat de Turkse gemeenschap in Nederland ‘kwetsbaar’ is voor beïnvloeding vanuit Turkije is allerminst nieuw. Pikanter is dat de analyse zich specifiek richt op president Erdogans steeds militantere opstelling, waarbij hij ook meer ruimte zou geven aan salafistische organisaties die volgens het rapport streven naar ‘theocratie in de vorm van invoering van de sharia en een islamitische staat’.

De opkomst van het salafisme onder Turkse Nederlanders heeft implicaties voor de veiligheid hier, constateert de NCTV. Daarnaast wordt de steun voor de islamitische politiek van Erdogan bij sommige Turkse Nederlanders sterker. Erdogans ‘antiwesterse religieuze boodschappen en activiteiten’ kunnen volgens de nota ‘haat zaaien onder bepaalde groepen Turkse Nederlanders’ en ‘ervoor zorgen dat zij zich van de Nederlandse maatschappij en het democratische systeem afkeren’.

Geert Wilders (PVV) ziet in de gelekte nota de bevestiging van zijn gelijk, liet hij op Twitter weten. ‘Schandalig dat het kabinet deze NCTV-analyse verzwijgt!’ Kamerlid Sadet Karabulut (SP) noemt het lekken van onvoldragen analyses ‘opmerkelijk’, maar ‘de inhoud is niet mis’. Ze roept op het stuk naar de Kamer te sturen en wijst erop dat ze al jaren oproept tot een strategie die ongewenste beïnvloeding vanuit Turkije tegen zou moeten gaan. ‘We zouden moeten beginnen met een verbod op financiering van religieuze instellingen.’

Ook Kati Piri, de PvdA-Europarlementariër wier website dit weekend doelwit was van een DDoS-aanval van vermoedelijk Turkse origine, noemt de berichten over een ‘bewuste islamiseringsstrategie met name gericht op jongeren die Ankara wil winnen voor het salafisme’ zeer zorgelijk. De overheid moet ‘alle Nederlanders’ beschermen tegen ‘religieus extremisme dat haaks staat op onze democratische rechtsstaat.’

Kamerlid Dilan Yesilgöz-Zegerius (VVD) wil naar aanleiding van het uitgelekte stuk onder meer weten of de Kaplan-beweging hier verboden kan worden. ‘De relatie met Turkije is belangrijk, maar we hebben in het verleden vaker laten zien dat onze eigen nationale veiligheid voor gaat’, reageert ze op Twitter. Inmiddels heeft ze, net als Femke Merel van Kooten, schriftelijke Kamervragen gesteld over de analyse.

Turkijekenner Isa Yusibov zegt dat de NCTV-analyse, zoals beschreven door HP/De Tijd, wel vragen oproept . ‘Ik had graag de tekst zelf gelezen. Feit is dat salafisme in Turkije een marginale rol speelt, en dat van de “versmelting” tussen de Moslimbroederschap en Turkse politieke salafisten waar het rapport gewag van zou maken, moeilijk sprake kan zijn. Moslimbroeders bewandelen juist de politieke weg die salafisten afwijzen.’

Meer over