Zondagsrust

'Ook voor poezen is de zondag geen dag om kansen te cren', schreef Remco Campert op 25 oktober in de Volkskrant....

Sinds 2002 geldt een opzegverbod voor werknemers die net als de poes van Campert op zondag geen kansen willen cren en zich daarbij willen beroepen op de Arbeidstijdenwet. Daarin is bepaald dat op zondag niet gewerkt hoeft te worden, behalve als anders is afgesproken en de aard van de arbeid dat noodzakelijk maakt. In andere gevallen is na goedkeuring van de ondernemingsraad ook de instemming van de werknemer noodzakelijk.

In onze multiculturele samenleving is de zondag niet voor allen heilig. De wetgever heeft hierin voorzien door te bepalen dat zij die de wekelijkse rustdag op een andere dag vieren, op dezelfde wijze aanspraak kunnen maken op de wettelijke bescherming.

De joodse werknemer van een van de winkels op luchthaven Schiphol dacht daarom een sterke zaak te hebben met zijn weigering op zaterdag, de sabbat, te werken. Zijn werkgever dacht daar anders over en verzocht de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden toen de man vasthield aan zijn sabbatsrust en niet op zijn ingeroosterde zaterdag verscheen. Die inroostering op zaterdagen was wel overeengekomen bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst. Pas na verloop van tijd had de werknemer besloten een meer religieuze invulling te geven aan zijn jodendom en de sabbatsrust in acht te willen nemen. De werkgever stelde dat juist de zaterdagen roostertechnisch lastig zijn in te vullen, omdat extern personeel merendeels uit studenten bestaat, die zaterdag andere dingen aan hun hoofd hebben.

De kantonrechter besteedde vreemd genoeg nauwelijks aandacht aan de instructies uit de Arbeidstijdenwet. Hij was de werkgever ter wille en vond dat de werknemer door zijn beslissing de sabbatsrust in acht te nemen, niet langer als verkoper kon blijven werken op de manier die was overeengekomen. Daardoor was de ontbinding van de arbeidsovereenkomst gerechtvaardigd. Voor een ontslagvergoeding zag de rechter, want eigen schuld, ook geen reden.

Een student aan de Universiteit van Amsterdam verzocht onlangs vrij voor alle joodse feestdagen. Een van de reacties daarop doet wel wat denken aan de redenering van de kantonrechter. De student moest maar door de zure appel heen bijten, want 'een passerende komeet wacht voor de sterrenkundige niet tot de zondag voorbij is'. Alleen poezen mogen te allen tijde rusten.

Meer over