Cijfers bij het nieuws

Zomergolf verloopt minder dramatisch voor West-Europa

De belangrijkste coronacijfers van woensdag: West-Europese landen zijn minder hard geraakt door de recente zomergolf dan tijdens eerdere oplevingen van het coronavirus. En nu die piek voorbij lijkt, geldt in grote delen van Nederland een lager risiconiveau.

Twee tieners krijgen een coronavaccin toegediend in een ziekenhuis in Madrid. Beeld EPA
Twee tieners krijgen een coronavaccin toegediend in een ziekenhuis in Madrid.Beeld EPA

Minder ziekenhuisopnamen dan tijdens vorige Europese golven, cijfers nu vrij stabiel

West-Europese landen zijn minder hard geraakt door de recente zomergolf dan tijdens eerdere oplevingen van het coronavirus. Door versoepelingen en het oprukken van de deltavariant liepen begin juli de besmettingscijfers bijna overal sterk op. Toch worden er minder ziekenhuisopnamen gemeld dan bijvoorbeeld afgelopen voorjaar, toen veel landen kampten met de alfavariant.

Alleen in Spanje zijn tijdens deze golf meer covidpatiënten opgenomen, maar het besmettingsniveau ligt daar ook een stuk hoger. In verhouding tot het aantal besmettingen zijn er juist veel minder opnamen dan voorheen, waarschijnlijk als gevolg van vaccinatie. Hetzelfde effect is zichtbaar in veel andere landen, en over het algemeen is het aantal nieuwe opnamen gestabiliseerd. In Nederland lopen de opnamecijfers langzaam terug en volgt voorzichtig de ziekenhuisbezetting. Het beeld daarbij is wel diffuus: op reguliere verpleegafdelingen neemt het aantal opnamen en patiënten af, terwijl op de ic nog sprake is van een lichte stijging. Hier liggen nu 210 covidpatiënten, maar in april nog ruim 800.

Risiconiveau in twaalf regio’s verlaagd, maar besmettingscijfers dalen steeds minder snel

In grote delen van Nederland geldt vanaf woensdag een lager risiconiveau. In acht regio’s is het aantal positieve tests en ziekenhuisopnamen laag genoeg voor het een na laagste risiconiveau, ‘Zorgelijk’. Vorige week gold dit predikaat alleen nog voor Zeeland en Drenthe. Het aantal regio’s waar de situatie ‘Zeer ernstig’ is, is gehalveerd tot 7. Limburg-Noord is de enige regio waar de situatie is verslechterd; de streek valt nu in het hoogste risiconiveau. De afname van de Nederlandse besmettingen lijkt inmiddels wel te stagneren, het aantal meldingen op weekbasis neemt nauwelijks meer af. In Zeeland, Zaanstreek-Waterland, Limburg-Noord en Twente zijn deze week al meer besmettingen gemeld dan vorige week.

Meer over