NieuwsReacties Trump en Biden

Zo reageerden de vertrekkende en de aankomende president op de bestorming van het Capitool

Amerika draait om ‘fatsoen, respect, verdraagzaamheid’, zei Joe Biden, in een eerste reactie op de ongeregeldheden rond het Capitool. Scheidend president Donald Trump zei mee te voelen met de betogers. ‘Ik herken jullie pijn.’

Aankomend president Joe Biden spreekt in een televisietoespraak van een aanval op de democratie.  Beeld AFP
Aankomend president Joe Biden spreekt in een televisietoespraak van een aanval op de democratie.Beeld AFP

Aankomend president Joe Biden

Nederlandse vertaling onder de video

‘Ik zou het eigenlijk gaan hebben over de economie, maar u heeft allemaal gezien wat ik heb gezien.

Op dit moment ligt onze democratie onder vuur op een ongekende manier, zoals we nooit eerder in de recente geschiedenis hebben gezien. Een aanval op de vesting van de vrijheid, de hoofdstad zelf. Een aanval op de volksvertegenwoordigers, op de politie van het Capitool die hebben gezworen onze volksvertegenwoordigers te beschermen, en op de ambtenaren die in het hart van onze republiek werken. Een aanval op de rechtsstaat zoals we slechts een paar keer eerder hebben meegemaakt. Een aanval op het heiligste van alle Amerikaanse bezigheden: het behartigen van de zaken van het volk.

Laat ik heel duidelijk zijn: de chaotische scènes in het Capitool staan niet voor het echte Amerika. Zij vertegenwoordigen niet wie wij zijn. We zien een kleine groep extremisten, die uit zijn op wetteloosheid. Dit is niet het uiten van een andere mening, maar wanorde, chaos. Het grenst aan opruiing en het moet ophouden. Nu. Ik roep deze bende op om zich terug te trekken en het democratisch proces te laten doorgaan.

Ik heb al eerder in een andere context tegen u gezegd dat de woorden van een president ertoe doen. Hoe goed of slecht een president ook is. In het beste geval kunnen de woorden van een president inspireren, maar in het slechtste geval kunnen ze een vuur doen oplaaien. Daarom roep ik president Trump op om nu op de nationale televisie te verschijnen om zijn eed na te komen en de Grondwet te verdedigen. En een einde aan deze belegering te eisen.

Om het Capitool te bestormen… ruiten in te slaan... in kantoren in te breken… de vloer van de Senaat… door de bureaus te snuffelen… in het Capitool, in het Huis van Afgevaardigden... de veiligheid van gekozen volksvertegenwoordigers in gevaar brengen – dat is geen protest. Dat is een opstand.

De wereld kijkt toe. En zoals zoveel andere Amerikanen ben ik oprecht geschokt en bedroefd dat onze natie, die al zo lang een baken is van licht en hoop voor democratie op zo’n duister punt is aangeland.

In oorlogen en strijd heeft Amerika veel ontberingen doorstaan, en dat zullen we weer doen. We zullen nu overwinnen. Waar nu en de komende vier jaar aan moet worden gewerkt, is het herstel van de democratie, van fatsoen en eer, van respect en de rechtsstaat. Doodgewoon fatsoen. Terugkeren naar een politiek die draait om problemen oplossen en naar elkaar omkijken, niet het aanwakkeren van de vlammen van haat en chaos.

Zoals ik zei, Amerika draait om eer, fatsoen, respect, verdraagzaamheid. Dat is wie wij zijn. Dat is wie wij altijd zijn geweest.

De ceremonie vandaag waarin de stem van het kiescollege wordt bekrachtigd, hoort een heilig ritueel te zijn. Dat bevestigt hoe groot de Amerikaanse democratie is. De pijnlijke waarschuwing vandaag is dat democratie kwetsbaar is. En om haar te behouden, hebben we mensen nodig die van goede wil zijn. Leiders met de moed om op te staan. Die het niet gaat om het vergaren van macht of die een persoonlijk motief hebben om tegen elke prijs hun eigen zelfzuchtige belang na te jagen. Het gaat om het gemeenschappelijk belang. Denk aan onze kinderen, die nu naar de televisie kijken. Bedenk wat de rest van de wereld nu denkt. Gedurende bijna tweeënhalve eeuw hebben wij, het volk, onze ogen gericht gehad op dat gemeenschappelijk belang.

Amerika is zoveel beter dan wat we er vandaag van te zien krijgen. Het zien van de scènes op vandaag rond het Capitool herinnert ons aan een speech uit het verleden, de woorden van Abraham Lincoln, een speech die hij gaf (in 1862, aan de vooravond van de afschaffing van de slavernij, red.) in het Congres, dat vandaag in zijn werk werd gestoord door chaos. Dit is wat Lincoln zei… Hij zei: ‘Wij zullen de laatste, beste hoop op aarde moedig behouden of onwaardig verliezen. Dat kan misschien op andere manieren, maar deze manier kan niet mislukken. Deze weg is duidelijk, vreedzaam, grootmoedig, rechtvaardig – het is een weg die, indien gevolgd, voor altijd zal worden toegejuicht door de wereld en voor altijd zal worden gezegend door God.’

De weg die nu voor ons ligt is ook duidelijk: het is de weg van democratie, fatsoen, respect en eerlijkheid. En van vaderlandslievende toewijding aan deze Natie.

In weerwil van wat ik vandaag gezien heb, blijf ik optimistisch over de ongekende kansen. Er is nooit iets geweest dat we niet hebben gekund als we het sámen deden. En deze vertoning vandaag betekent dat elke Republikein, Democraat of Onafhankelijke moet opstaan. Dit zijn de Verenigde Staten van Amerika. Er is nooit, ooit, ooit, ooit, iets geweest dat we niet hebben gekund als we het samen deden.

Dus, president Trump: sta op!

En moge God Amerika zegenen, onze troepen beschermen en al die mensen die de orde in onze hoofdstad proberen te handhaven.

Dank u, en het spijt me dat ik u zo lang heb laten wachten.’

Vertrekkend president Trump

Nederlandse vertaling onder de video

‘Ik herken jullie pijn en ik weet dat jullie gekwetst zijn. We hebben een verkiezing gehad, en die is van ons gestolen. Een verkiezing die we met een overweldigende meerderheid hebben gewonnen. En iedereen weet dat, zeker het andere kamp.

Maar nu moeten jullie naar huis. We hebben vrede nodig. We hebben orde en gezag nodig. We moeten onze geweldige ordehandhavers respecteren. Niemand mag gewond raken. Het is een zware tijd geweest, waarin dit is gebeurd, waar ze het (de verkiezingsoverwinning, red.) van ons allemaal konden afpakken. Van mij, van jullie, van ons land.

Dit was een frauduleuze verkiezing. Maar we moeten ze niet in de kaart spelen. Dus ga naar huis. We houden van jullie. Jullie zijn heel speciaal. Jullie zien wat er gebeurt. Jullie zien hoe anderen zijn behandeld – dat os zo slecht en zo duivels. Ik weet hoe jullie je voelen. Maar ga naar huis en ga in vrede.’