Zittenblijven kan winstgevend zijn

De ingezonden brieven van maandag 13 juli 2015.

Syrisch meisje op Nederlandse basisschool (komt niet voor in de brief). Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant
Syrisch meisje op Nederlandse basisschool (komt niet voor in de brief).Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Brief van de dag: Zittenblijven is niet duur

Heeft zittenblijven zin? Als afgedankte docent Nederlands als tweede taal bij het ROC Nijmegen (zzp'ers waren goedkoper), ben ik met plezier gaan werken als remedial teacher met allochtone kinderen. De kinderen komen uit gezinnen waar weinig tot geen speelgoed is, de Nederlandse taal niet gesproken wordt en er nauwelijks begeleiding is in educatief opzicht. Het onderwijs moet veel hiaten opvullen met 'excellent onderwijs'. Toch is dat vaak niet toereikend voor deze basisschoolleerlingen. Het is daarom van belang, dat deze kinderen individueel hulp krijgen en soms een jaartje extra om het rijpingsproces te stimuleren. Een voorbeeld uit mijn praktijk: een jongen van 12 jaar afkomstig uit Sierra Leone, geboren in een AZC, heeft in groep 7 na de entreetoets het schooladvies gekregen van vmbo-k. Na twee jaar remedial teaching, plus een extra jaar en goede samenwerking met zijn basisschool, haalt hij nu een score van 547 op de Citotoets. Dus een vwo-advies. Een extra jaar en wat steun heeft zijn schoolloopbaan, maar ook zijn hele leven, een andere richting gegeven. Nu in het voortgezet onderwijs nog iemand tegenkomen als Aleid Truijens, dan komt hij er wel. Zittenblijven is niet duur, het kan zelfs winstgevend zijn.

Emelie Heydendael-Van Bers, Nijmegen

Caravans

Geweldig: 455 duizend caravans telt Nederland. De meeste caravans worden zo' n 49 weken per jaar niet gebruikt. Er zouden in die weken heel wat vluchtelingen in kunnen wonen, keurig gespreid over heel Nederland op campings die ook een groot deel van het jaar leeg zijn. Ideetje?

H.W.M. Bol, Heemskerk

Vluchtelingen

Eveline Rutten is onthutst omdat vluchtelingen die de grens van Italië met Oostenrijk trachten te passeren, en zich niet kunnen legitimeren, door douaniers uit de trein worden gezet.

Zoals in elk land moet een vreemdeling in Italië zich met zijn paspoort kunnen legitimeren, en dat moet zeker als hij een landsgrens wil passeren. Wie asiel wil aanvragen moet dat doen in het land waar hij de Europese Unie is binnengekomen, in dit geval Italië, dat volgt uit de Dublinverordening. Met welke van deze regels heeft Rutten moeite?

Rutten spreekt over 'uitzetting' en 'uitsluiting', maar de douane voorkomt juist dat de vluchtelingen in weerwil van alle regelgeving Italië verlaten. Daarmee heeft Italië het vluchtelingenprobleem niet voor zichzelf 'opgelost', integendeel, het land neemt zijn verantwoordelijkheid. De vluchtelingen hebben maar één legale optie, en dat is asiel aanvragen in Italië.

Pieter Markus, Geldrop

Treinstation in Drama

Mooie foto bij het artikel van Ana van Es over het treinstation in Drama en typerend voor de omgang van Grieken met regelgeving. In zijn kantoor en onder een grote verbodenterokensticker, rookt stationschef Athanasios Demiris vrolijk een sigaret.

Harm Harkema, Rotterdam

Hoezo arme jongens?

Het beeld dat meisjes het tegenwoordig op school veel beter doen dan jongens is erg populair. Toch vergeet Aleid Truijens enkele belangrijke feiten te melden. Zo scoren jongens bij het eindexamen beduidend beter dan meisjes, terwijl jongens toch vaker een 'zwaar' pakket hebben gekozen. Datzelfde beeld geldt voor de vervolgopleidingen. Meisjes scoren beter, jongens kiezen voor een zwaardere studie. En dan is het ook niet vreemd dat die jongens na die studie succesvoller zijn.

Uit een onderzoek van het Kohnstamm Instituut blijkt dat er ook scholen zijn waar de jongens het prima doen. Toevallig werk ik op zo'n school waar jongens weinig doubleren of de school zonder diploma verlaten. Maar het is ook een school waar heel veel ambitieuze meisjes voor een bètapakket kiezen. Toch geldt ook bij ons dat meisjes bij het eindexamen lager scoren en dat ze vaker voor geneeskunde kiezen.

Gelukkig zie ik de laatste tijd steeds meer meisjes met belangstelling voor een technische studie. En pas als er op de TU's meer meisjes dan jongens zitten, kunnen we echt zeggen dat de meisjes de jongens fluitend hebben ingehaald.

Kees Hooymans, docent natuurkunde, Utrecht

Srebrenica en de NAVO

Ere wie ere toekomt. Toen u een aantal weken geleden meldde dat geheime documenten aantoonden dat de NAVO niet Bosnisch-Servische strijdkrachten in Srebrenica bombardeerden, uit angst voor vergelding op gegijzelde blauwhelmen, was ik boos omdat de journalist die dit bericht in de Volkskrant bracht geen stelling innam. Met de uitleg van Frank Westerman over de realpolitik die destijds werd gevoerd door de NAVO, blijkt dat ik te vroeg was met mijn conclusie (ik vond u laf). Daar ben ik u en Westerman dankbaar voor.

Willem Lijfering

Klassengesprekjes

Om meer onderwijs in kleine groepjes mogelijk te maken, wil minister Bussemaker 1.500 nieuwe docenten toevoegen aan Nederlandse universiteiten.

Werkgroepen, klassengesprekken, spreekbeurten en demonstraties klinken leuk, maar om vrijblijvende praatjes te voorkomen, is het voor al deze leervormen belangrijk dat men weet waar men het over heeft. Inhoud en inzichten worden het best gedoceerd door zeer ervaren, inspirerende topdocenten in hoorcolleges.

Robbert Dijkgraaf en Erik Scherder laten dit zien op tv. Topuniversiteiten in de wereld omarmen hoorcolleges. Intelligente studenten doen er vooralsnog beter aan deze te volgen via internet dan vele uren te besteden aan klassengesprekjes.

Paul van Lange, hoogleraar psychologie Vrije Universiteit Amsterdam

Meer over