Zijn schalie- en ijsgas de oplossing?

Tegenwoordig zijn er al rode zonnepanelen op de markt die niet zo vloeken bij een dak met rode dakpannen als de zwarte of blauwe.

Net nu duurzaamheid ook esthetisch door de beugel kan, blijken onuitputtelijke gasvelden te worden ontdekt.

Behalve schaliegas tussen onderaardse gesteenten liggen ook nog miljarden kubieke meters methaanhydraat tussen diepliggende ijslagen verscholen. Alleen met dat laatste gas zou de huidige wereld al duizend jaar vooruit kunnen, zo suggeren experimentele boringen bij Japan.

Het moet nog even met enig ondergronds geweld winbaar worden gemaakt, maar dan staat de Club van Rome definitief in zijn hemd. De OPEC kan zijn biezen pakken, want na de VS zal ook Japan energie-exporteur kunnen worden.

Tegenwoordig doet bij elk besluit een samenzweringstheorie de ronde. Hier zou die kunnen luiden dat de oliemultinationals met de ministers van Financiën van de westerse landen bewust gemene zaken doen. Zij hebben er alle belang bij hun inkomstenbronnen in stand te houden, hoewel ze met de mond graag hun liefde voor duurzaamheid belijden.

Het ministerie van Financiën in Den Haag haalt jaarlijks al 11 miljard euro binnen aan accijnzen. Als iedere burger een windmolen op het balkon en zonnecellen op het dak heeft plus een auto voor de deur die op één tank heen en terug naar de Costa's rijdt, zullen óf de schijven van de inkomstenbelasting met 10 procentpunten moeten worden verhoogd óf de btw naar 33 procent worden gebracht.

Daarnaast verdiende Koninklijke Olie/Shell vorig jaar 20 miljard euro netto. Dat is tweederde van de winst die alle AEX-fondsen samen maken. Dat brengt nog enige miljarden aan vennootschapsbelasting in het laatje.

Duurzaamheid is goed voor het milieu, maar slecht voor de schatkist. Overheden hebben in crisistijd vervuilers nodig die de rekening willen betalen.

Daarom is het niet denkbeeldig dat ze zo veel schaliegas, ijsgas en CO2 laten uitstoten totdat zelfs op de Noordkaap palmen groeien en Nederland net zo aardbevingsgevoelig is als het oosten van Turkije.

Wie denkt dat het slechts tijdelijk is, zal bedrogen uitkomen. Nieuwe generaties moeten nog een rekening van 400 miljard euro voldoen die de Nederlandse staat achterlaat en waar nog elk jaar 20 miljard euro bijkomt.

In de toekomst zullen de accijnzen voor schaliegas en ijsgas nog harder nodig zijn. In de VS is de winning van schaliegas geen discussiepunt meer. Hier nog wel, maar dat is slechts een kwestie van tijd. Bankiers worden misschien geacht naar de lange termijn te kijken, overheden hoeven dat niet. Die mogen de de aarde uitputten, omdat deze generatie recht op gratis zorg heeft.

Hopelijk zijn de rode zonnepanelen niet te laat op de markt gekomen.

Reageren?

p.dewaard@volkskrant.nl

undefined

Meer over