Zijlstra dwong vertrek Kamerlid Houwers af

De VVD-top heeft in juli grote druk uitgevoerd op het Tweede Kamerlid Johan Houwers om zijn zetel neer te leggen. De in opspraak geraakte parlementariër uit Winterswijk weigerde te vertrekken. Daarop riep fractievoorzitter Halbe Zijlstra zijn fractie terug van zomerreces. Nadat de fractie de kant van Zijlstra had gekozen, stelde die Houwers voor de keus: zijn Kamerzetel vrijwillig inleveren of gedwongen de VVD-fractie verlaten.

DEN HAAG - Deze gang van zaken wordt door diverse bronnen in de VVD bevestigd. Tot nu toe deden Houwers en de partij het voorkomen alsof hij zelf zijn conclusies had getrokken.

Op 22 juli schreef Houwers aan Tweede Kamervoorzitter Van Miltenburg dat hij 'naar mijn wijze van zien' niet meer goed kon functioneren. 'Als je zelf onderwerp van onderzoek bent, kun je moeilijk discussies en debatten over anderen en belangen van anderen voeren.'

Dat inzicht kreeg Houwers evenwel pas na een forse botsing met zijn fractievoorzitter en de rest van de fractie. Toen Zijlstra in juli hoorde van een onderzoek door het Openbaar Ministerie naar 'valsheid in geschrifte, oplichting en witwassen' stelde hij Houwers voor het voor gezien te houden. De verdenking was dat hij valse inkomensgegevens had verstrekt aan Aegon, op basis waarvan hij een hypotheek kreeg. Aegon deed hiervan aangifte.

Integriteit is in de VVD een heikel onderwerp sinds enkele liberale kopstukken in opspraak kwamen door affaires rond fraude en gesjoemel. 'Dat wij de grootste partij zijn, stelt eisen', zei premier Rutte onlangs nog op het VVD-congres. 'Wij kunnen niet langer de norm volgen, maar moeten leiden, ook in bestuurlijke integriteit.'

Woedend

De partijtop wilde een nieuwe affaire daarom meteen de kop indrukken. Houwers wilde zijn zetel echter niet afstaan. De fractietop was daar woedend over en schreef na overleg met minister-president Mark Rutte een speciale fractievergadering uit.

Op donderdag 18 juli kreeg de hele VVD-fractie een 'dringend' verzoek na anderhalve week het zomerreces te onderbreken. Kamerleden veronderstelden dat zij zouden worden bijgepraat over de geplande 6 miljard euro aan bezuinigingen door het kabinet. Eenmaal in Den Haag legde Zijlstra zijn fractieleden de casus voor: Houwers werd serieus verdacht van een misdrijf, de rijksrecherche onderzocht de aantijgingen. Zijlstra hield zijn fractie voor dat niet valt na te gaan of de aantijgingen onjuist zijn. Daarom zou Houwers een stap opzij moeten doen.

Zijlstra stelde voor: 'Wij gaan hem vragen op te stappen, anders sturen we hem weg.' Daarop diende de fractie Houwers van advies. 'Je zit hier niet voor jezelf, als Kamerfractie hebben we een voorbeeldfunctie. Dit straalt af op ons allemaal als je blijft zitten', aldus diverse Kamerleden.

Houwers wil desgevraagd weinig commentaar geven. Wel blijft hij erbij: 'Het is een beslissing van mijzelf.'

De voorzitter van de Kamercentrale VVD Drenthe, Ewout Klok, nam het ruim een week geleden nog op voor Houwers, die in zijn ogen een 'veelbelovende carrière' tegemoetging. Houwers zou passen in 'een lange reeks van VVD-politici die publiekelijk geslachtofferd zijn', aldus Klok.

Eerder deze week werd bekend dat justitie inmiddels voor 1 miljoen euro beslag heeft gelegd op Houwers' landgoed in Winterswijk.

Het is nog niet bekend of het Openbaar Ministerie hem gaat vervolgen. Houwers heeft van de VVD te horen gekregen dat hij weer welkom is in Den Haag, als blijkt dat hij niet schuldig is.

undefined

Meer over