Ziekenhuizen houden dertig miljoen voor wegwerken wachtlijsten over

Van de 50 miljoen gulden die de ziekenhuizen in 1997 hebben gekregen van minister Borst van Volksgezondheid om hun wachtlijsten weg te werken, is meer dan de helft niet uitgegeven....

Van onze verslaggeefster

Jet Bruinsma

DEN HAAG

Vorige week slaagde het kabinet er, mede door tijdgebrek, niet in om het eens te worden over de extra middelen die dit jaar mogen worden uitgegeven aan wachttijd-vermindering. Vrijdag debatteert de ministerraad opnieuw over de kwestie.

De onderbesteding van de wachtlijstgelden heeft verschillende oorzaken. Het bedrag kwam pas in de zomer beschikbaar. Een aantal ziekenhuizen slaagde er niet in om extra specialisten en extra personeel voor de operatiekamer aan te trekken, omdat de wachtlijstgelden eenmalig waren, en dus geen garantie boden op een baan na 1997.

Borst heeft wel toesteming gegeven voor het aantrekken van extra orthopeden en oogartsen, maar voor hartoperaties bijvoorbeeld mogen volgens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) geen extra artsen worden aangetrokken. Sommige ziekenhuizen kwamen niet uit met het bedrag dat hun werd toegekend. Andere hadden toen nog problemen met de bureaucratie.

Ook de omstandigheid dat ouderen na een heup- of knie-operatie niet snel in een verpleeghuis konden worden geplaatst om te revalideren, remde ziekenhuizen af om het extra wachtlijstgeld te gebruiken. Volgens gegevens van het onderzoeksbureau NZI wachten 1500 ouderen die zijn geopereerd in een ziekenhuis, op een tijdelijke plaats in een verpleeghuis om te revalideren.

Borst heeft steeds toegezegd dat de ziekenhuizen ook in 1998 weer 50 miljoen krijgen. Of dat ook gebeurt, hangt af van het kabinet. Maar zelfs als de ziekenhuizen naast het restant van de 30 miljoen uit 1997 opnieuw 50 miljoen 'wachtlijstgeld' ontvangen, is het nog de vraag of bedrag volledig wordt opgemaakt.

Meer over