Ziekenhuis laat kankerpatiënt in buitenland helpen

Het Antoniusziekenhuis in Nieuwegein wil patiënten met longkanker die te lang op een operatie moeten wachten, in het buitenland laten opereren....

Van onze verslaggeefster Jet Bruinsma

De wachttijd voor longkankerpatiënten die klaar zijn om geopereerd te worden, is in Nieuwegein opgelopen tot 6 à 8 weken, tweemaal zo lang als de chirurgen verantwoord vinden. Vroeger konden zulke patiënten binnen twee weken worden geopereerd. 'Ik kan deze lange wachttijden medisch niet langer verantwoorden', zegt Duurkens.

Op dit moment wachten in Nieuwegein dertig longkankerpatiënten op een operatie. In een week kunnen drie van hen worden geholpen. Tot voor kort waren dat er vijf, maar in het Antonius worden tegenwoordig minder operaties uitgevoerd, onder meer wegens een tekort aan personeel. Daarnaast neemt het aantal patiënten met longkanker dat in Nieuwegein wil worden behandeld toe.

Dat komt doordat in dit ziekenhuis de ernstiger gevallen worden behandeld; 50 procent komt van buiten de regio. Duurkens' collega H. van Swieten: 'Als de diagnose is gesteld, tikt de tijd voorbij. Dat knaagt aan je gemoed.'

Hoeveel patiënten met kanker in Nederland op behandeling wachten, is niet bekend. Kortgeleden namen de integrale kankercentra (IKC's) daarom het initiatief voor een nationaal plan van aanpak voor kankerbestrijding. Onderdeel daarvan is een eenduidige wachtlijstregistratie. Directeur B. Jongejan van het Integraal Kanker Centrum West in Leiden, een van de opstellers van het plan, dat in het najaar klaar moet zijn: 'Iedereen registreert zich het heen en weer, maar elk op zijn eigen manier.'

De betrouwbaarste cijfers dateren van oktober vorig jaar en gaan over de periode 1995-1999. Ze hebben uitsluitend betrekking op de regio Rotterdam en wijde omtrek, inclusief Zeeland. Het IKC Rotterdam signaleerde toen onder meer dat de wachttijd voorborstkanker in vier jaar was opgelopen van 24 naar 35 dagen en voor longkanker van 43 naar 67 dagen.

Of patiënten sterven doordat ze zo lang moeten wachten, is niet bekend. Het is niet ethisch om na te gaan of iemand die wel moet wachten eerder sterft dan iemand die niet of kort moet wachten, vinden de onderzoekers. Wel noemen ze de slechte resultaten in Engeland en Schotland, waar de wachttijden lang zijn. 'Helaas wijken de wachttijden in ons land tegenwoordig niet veel af van de Britse', constateren ze.

Volgens N. van Zandwijk, hoofd van de afdeling thorax-chirurgie in het Antonie van Leeuwenhoek-ziekenhuis in Amsterdam, is het percentage longkankerpatiënten dat vijf jaar na de behandeling nog in leven is, in Nederland niet lager dan in andere landen: 13 tot 14 procent. In Groot-Britannië is dat slechts 6 procent, doordat de diagnose laat wordt gesteld en de wachtlijst lang is.

Het Antonie van Leeuwenhoek heeft geen wachtlijst. Van Zandwijk: 'We nemen zoveel patiënten aan als we kunnen verwerken. De anderen proberen we in andere ziekenhuizen onder te brengen.'

Meer over