'Zie je wel: zorgwet is overhaaste klus'

Ze hadden er al uitentreuren voor gewaarschuwd, zeggen de linkse oppositiepartijen woensdag in koor: de invoering van het nieuwe zorgstelsel zou een administratieve chaos worden....

Maar dat de huisartsen al na vier dagen massaal klagen, is zelfs voorhet PvdA-Kamerlid Arib een verrassing: 'Dat is wel erg snel. De voortekenenwaren al niet positief en nu dus helemaal niet meer. En dan te bedenken datminister Hoogervorst zijn politieke lot heeft verbonden aan het slagen vandeze operatie.'

Arib stuurde woensdag direct schriftelijke Kamervragen richtingHoogervorst, op de voet gevolgd door het SP-Kamerlid Kant. Zij ziet in deklachten van de huisartsen het bewijs 'dat nu waar wordt wat velen alvreesden'.

Het zorgstelsel is overhaast ingevoerd, denkt Kant. 'Dit ondanks devoortdurende toezeggingen van de zorverzekeraars en de minister dat ze erwel op tijd klaar voor zouden zijn.'

Het SP-Kamerlid eist dat Hoogervorst binnen een week in spoedberaadgaat met de Landelijke Huisartsen Vereniging LHV en de zorgverzekeraars omde problemen op te lossen. Als de minister dat niet doet, zal zij de Kamerterugroepen van kerstreces en een poging doen hem te dwingen.

Arib sluit zich daarbij aan: 'Dit kan niet worden afgedaan metopmerkingen dat de huisartsen zeuren en dat het allemaal niet waar is.Hoogervorst heeft zo vaak gezegd dat alles soepel zal verlopen dat hijdaarmee nu niet wegkomt.'

Maar de verwijzing naar Hoogervorst' eigen politieke lot is volgensArib aan de vroege kant. 'Inderdaad heeft de minister vorig jaar beloofddat hij bereid is op te stappen als het zorgstelsel ontaardt in een chaos,maar hij zei er wel bij dat hij het eerst wel een tijdje wilde aankijken.'

Meer over