Zeventien kilometer op de fiets naar Zierikzee

Ella Vogelaar, 59 jaar geleden geboren in het West-Brabantse Steenbergen, bracht haar jeugd door op boerderij ‘Zeldenrust’, het veebedrijf van haar ouders in Anna Jacobapolder op St. Philipsland.

Als puber fietste ze dagelijks 17 kilometer naar Zierikzee, omdat moeder Vogelaar het waagde haar oudste dochter Ella naar de hbs te sturen. Dat was een regelrechte provocatie in het streng gereformeerde Anna Jacobapolder. Daarna volgden een studie aan de Sociale Academie en - in combinatie met haar baan bij de onderwijsbond Abop - een avondstudie onderwijskunde. Het politieke handwerk leerde ze als student in de CPN.

Haar toenmalige ontkenning van de schaduwkant van het Sovjet-communisme noemde ze achteraf bezien ‘fascinerend en beangstigend’ tegelijk. Ze maakte carrière bij de onderwijsbond Abop, waar ze het als 38-jarige tot voorzitter schopte. Vanuit die positie volgde zes jaar later de sprong naar het vice-voorzitterschap van de FNV. Na een interne strijd met collega Lodewijk de Waal trok ze zich terug als kandidaat-opvolger van FNV-voorzitter Johan Stekelenburg.

Ze verliet de FNV met een kras op de ziel en bouwde een nieuw leven op als proces- en interim-manager. Haar vaardigheden als netwerker bezorgden Vogelaar een reeks nevenfuncties, die ze op 22 februari overigens allemaal moest opgeven vanwege haar benoeming tot minister voor Wonen, Wijken en Integratie. De meest prestigieuze nevenfunctie was die van president-commissaris van Unilever Nederland. Ook was ze bestuurslid van de werkgeversorganisatie VNO-NCW, voorzitter van Oxfam Novib, commissaris bij het Havenbedrijf Rotterdam en bij Electrabel Nederland, bestuurslid van het Nederlands Centrum Buitenlanders en projectleider van de Taskforce Inburgering.

Het moederschap ging aan haar voorbij, maar door de inmiddels volwassen kinderen van haar levenspartner is Ella Vogelaar intussen meervoudig oma.

Meer over