Zenuwlijders in verzet tegen verstrijken van tijd

DANS ‘Voeg je naar het leven dat jou is toebedeeld en houd oprecht van de mensen die het lot om je heen heeft geplaatst.’ Het is een van de levenslessen uit De Overpeinzingen van Marcus Aurelius, een klassiek boek dat choreograaf Hans Tuerlings inspireerde tot zijn nieuwe voorstelling Malparadisity, naast...

Annette Embrechts

Tuerlings leeft ernaar: nadat hij met zijn RAZ in 2005 uit het kunstenplan werd gezet en geen geld kreeg van het nieuwe fonds NFPK+, probeert hij sporadisch voorstellingen te maken met hetgeen hem wél is gegeven: in dit geval vier amateurdanseressen van het Kunstkwartier Helmond (Tuerlings woonplaats) en de professionele performer en choreografe Helma Melis uit Brabant. Tuerlings daagt hen uit, maar is er nog lang niet.

De vier danseressen hebben allemaal zo hun neurose. De een verzinkt met kromme rug in een mantra met lage stem, de ander schoont de rouwrandjes onder haar nagels met een dolk. Melis loopt daar zachtjes vertellend tussendoor, als analiste in een rariteitenkabinet. In navolging van Dokter De Cock presenteert Tuerlings zijn zenuwlijders niet als beklagenswaardig, maar in verzet tegen het verstrijken van de tijd, gesymboliseerd door verwijzingen naar het Zwitsers precisie-uurwerk.

Wat qua zenuwen is scheefgegroeid, proberen deze meiden door autosuggestie – helende mantra’s – recht te zetten. Helaas klopt het ritme van de voorstelling niet. Opkomsten en afgangen ogen willekeurig. De enscenering is niet strak – waar Tuerlings beste werk uitblonk door opgeschroefde esthetisering.

Veel zwart, een paar rode accenten in slofjes en clownsneuzen, een Zwitserse vlag, een pakje sigaretten. Melis toont als danseres een passende achteloosheid voor het terloopse idioom van Tuerlings.

Maar haar tekstbehandeling kan beter. Het ritualistische karakter, dat Tuerlings eerder realiseerde met hypnotiserende herhalingen, blijft nu uit.

Meer over