nieuwsgranulietaffaire

Zembla op de vingers getikt: onzorgvuldige berichtgeving over granulietaffaire

Het televisieprogramma Zembla heeft volgens de Raad voor de Journalistiek onzorgvuldig gehandeld in de berichtgeving over het storten van granuliet in een natuurplas in Gelderland. Volgens de raad was de uitzending ‘eenzijdig, onevenwichtig en tendentieus’.

SP hindert schepen in de toegang tot het gebied Over de Maas die granuliet gaan storten in de zandafgraving.  Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant
SP hindert schepen in de toegang tot het gebied Over de Maas die granuliet gaan storten in de zandafgraving.Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De raad rekent het Zembla met name aan dat het televisieprogramma heeft gesteld dat er door de betrokkenen bij het storten van granuliet ontoelaatbaar en strafbaar zou zijn gehandeld. Die beschuldiging is volgens de raad ‘niet van genoeg context en duiding’ voorzien. Ook stelt de raad dat er onvoldoende ruimte was voor wederhoor.

Televisieprogramma Zembla onthulde in de uitzending in februari dit jaar hoe de top van Rijkswaterstaat het storten van granuliet erdoorheen had gedrukt, nadat inspecteurs eerder het verzoek hadden afgewezen. Granuliet blijft over na het verwerken van graniet, dat gebruikt wordt voor de aanleg van asfaltwegen.

Volgens die inspecteurs van Rijkswaterstaat die de stort afwezen, was granuliet geen grond – wat in de plas gestort mag worden – maar een bouwstof,waar boven een chemische stof aan toe was gevoegd waarvan niet duidelijk is wat de milieugevolgen zijn. Maar na ingrijpen van de Rijkswaterstaat-top kwam er toch toestemming voor het Amsterdamse bouwstoffenbedrijf om het granuliet te storten. Het granuliet is afkomstig van het bedrijf Bontrup in Amsterdam, dat de zaak bij de raad had aangespannen.

Bontrup heeft altijd gesteld dat granuliet moet worden beschouwd als schone grond, die tot de hoogste milieuklasse behoort. Verschillende deskundigen in de uitzending van Zembla twijfelden hier aan en noemden granuliet ‘afval’. Want in grond groeien plantjes en in granuliet niet, stelde een van hen.

Het storten van granuliet veroorzaakte grote onrust in de betrokken gemeenten. Daarover schreef ook de Volkskrant een aantal stukken.

Zembla zegt zich niet te kunnen vinden in de uitspraak van de raad. ‘We staan vierkant achter de uitzending, waar wat ons betreft journalistiek gezien geen speld tussen te krijgen is.’

Hoe kon Rijkswaterstaat dumpen van granuliet in natuurplas goedkeuren? ‘Bij twijfel moet je nee zeggen

De top van Rijkswaterstaat heeft eind vorig jaar een Amsterdams bouwstoffenbedrijf toegestaan duizenden tonnen aan afvalstoffen te lozen in een natuurplas in Gelderland, na bemoeienis van ex-minister Halbe Zijlstra.

Is dat granuliet nou wel of niet gevaarlijk? Het Rijk verschaft er almaar geen duidelijkheid over. Intussen maakten uitzendingen van Zembla de omwonenden wel steeds iets wijzer.

Meer over