Zelfmoordgolf in Arnhemse gevangenis

Drie gevangenen in de Blue Band-bajes, het huis van bewaring Arnhem-Zuid, hebben de afgelopen drie maanden zelfmoord gepleegd. Een of twee zelfdodingen zijn verijdeld....

De directie van de gevangenis en de Dienst Justitiële Inrichtingen vanhet ministerie van Justitie willen de zelfmoord-golf in Arnhem-Zuid nietbevestigen. Voorzitter Van der Vegt van de Commissie van Toezicht van degevangenis bevestigt de suïcide-gevallen. Volgens Pieter Vleeming vangedetineerdenvakbond EORG voert directeur Clever van de Blue Band-bajes eenwaar 'terreurbeleid' tegen de gedetineerden.

Meer over