'Zelfeuthanasie' had wetgever juist willen voorkomen

Ook een opgerekte euthanasiewet biedt geen ruimte voor levensbeëindiging bij 'voltooid leven'.

Sander van Walsum
Aanmeldings-formulier van De Levenseindekliniek. Beeld ANP
Aanmeldings-formulier van De Levenseindekliniek.Beeld ANP

Een uitbreiding van de euthanasiewet zit er met het huidige kabinet niet in. Laat staan de invoering van een wet die levensbeëindiging bij 'voltooid leven' mogelijk maakt. De bestaande, uit 2002 stammende euthanasiewet biedt bovendien veel onbenutte ruimte voor levensbeëindiging 'aan de randen van de wet'. Daarbij gaat het om euthanasie bij psychiatrische patiënten, bij mensen met dementie en mensen die lijden aan een 'stapeling van ouderdomsaandoeningen'. De commissie-Schnabel achtte verruiming van de euthanasiewet dan ook niet nodig.

Het kabinet laat onderzoeken in hoeverre de 'moeilijke gevallen' bij de bestaande wet kunnen worden ondergebracht. Oftewel: hoever kunnen artsen gaan zonder in conflict te komen met de zorgvuldigheidseisen die nu van kracht zijn? Elders in deze krant nemen hoogleraar Martin Buijsen en Jacob Kohnstamm, coördinerend voorzitter van de toetsingscommissies die alle euthanasiegevallen beoordelen, alvast een voorschot op die discussie. Kohnstamm meent dat de Hoge Raad jurisprudentie moet scheppen aan de randen van de euthanasiewet. Buijsen ziet daarbij vooral een rol voor de politiek weggelegd.

Hoe dan ook zal de druk op de euthanasiewet toenemen. De Levenseindekliniek, die de complexere euthanasieverzoeken behandelt, krijgt meer hulpvragen dan ze kan verwerken. Daarnaast roeren de pleitbezorgers van een radicaal zelfbeschikkingsrecht zich: de mensen die menen dat een ziekte, of een stapeling van aandoeningen, geen voorwaarde hoeft te zijn voor toekenning van het 'recht op euthanasie'. Vorige maand stelde de Coöperatie Laatste Wil haar leden al een zelfdodingspoeder in het vooruitzicht. Het afgelopen weekeinde werden op een conferentie in Toronto de nieuwste snufjes op dit gebied getoond.

Deze vormen van zelfbeschikking zijn onverenigbaar met de euthanasiewet - hoe ruimhartig die ook wordt geïnterpreteerd. Dit zou kunnen betekenen dat naast de officiële, transparante euthanasiepraktijk een schemerzone ontstaat waarin 'zelfeuthanasie' zonder medische grondslag en zonder juridische toetsing wordt gefaciliteerd. Dat had de wetgever in 2002 nu juist op goede gronden willen voorkomen.

Lees hier meer over het euthanasievraagstuk en de Levenseindekliniek

Euthanasie in een achtbaan of 'zelfmoordkist' - nieuwste snufjes gepresenteerd op 'zelfmoordbeurs'
Een jaarbeurs voor de zelfdodingsbranche. Zo zou de Exit New Tech Conference in Toronto, Canada, kunnen worden genoemd.

Bepaalt de rechter of de politiek hoeveel ruimte de euthanasiewet biedt?
De euthanasiepraktijk beweegt zich naar 'de randen van de wet'. In de Tweede Kamer buigen deskundigen zich maandag over de vraag: bepaalt de rechter of de politiek hoeveel ruimte er is voor 'moeilijke gevallen'? (+)

Levenseindekliniek kan vraag niet aan
Het aantal euthanasieaanvragen bij de Levenseindekliniek stijgt zo snel dat de organisatie tientallen nieuwe artsen zoekt.

De snelle opmars van middelen voor zelfdoding valt niet te stuiten
Gebruik, bezit en verspreiding van medicatie voor zelfdoding is in Nederland nog verboden. Dat zal en moet veranderen vindt Agnes Wolbert, directeur van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde.

'En als het nou uw eigen kind was?', vroeg ze me
Verpleegkundige Paula Groenendijk vertelt over de patiënt die haar kijk op het vak veranderde. 'Nu denk ik: het is ook een recht van artsen om het niet te willen, niet te kunnen.' (+)

Poedereuthanasie is voor sommigen een gevaar, voor anderen een oplossing
Zelfgekozen sterven komt dichterbij nu trouwe leden van de Coöperatie Laatste Wil binnenkort hun eigen levenseindepoeder kunnen bestellen. (+)

Meer over