Zelfbeklag

Kader Abdolah voelt de bui hangen, zo blijkt uit zijn laatste columns. Een moslimterreurorganisatie kan toeslaan in Nederland. Om onduidelijke redenen vindt Abdolah het steeds nodig de schuldvraag voor een terreuraanslag om te buigen van moslim extremisten naar Nederlandse politieke partijen, media, scholen....

Hij voelde zelfcensuur toen hij Anne Frank van stal haalde om duidelijk te maken hoezeer kinderen van moslims het slachtoffer zijn geworden van de discussie over de islam. Hij liet de vergelijking toch staan, ook al ging die verschrikkelijk mank: allochtone kinderen zitten niet in levensbedreigende omstandigheden ondergedoken.

Het leven in Nederland is nog niet zo hels dat er geen andere uitweg is dan Al Qa'ida. Maar Abdolah wil een slachtofferstatus voor de Nederlandse moslims. Dit denken doet de moslimbevolking in Europa onderduiken in zelfbeklag, in plaats van ageren tegen de terroristen die hun geloof misbruiken.

Meer over