Zelf meehelpen bij bankverhuizing

Veranderen van bank, met behoud van rekeningnummer, bleek te duur...

Door Douwe Douwes

In plaats daarvan presenteerden de banken deze week hun nieuwe overstapservice.

Vóór een particulier van bank verandert, zal hij zich eerst een paar keer op het hoofd krabben. Hij haalt zich daarmee nogal wat op de hals: alle relaties die wel eens geld op zijn rekening overmaken zullen van de overstap op de hoogte moeten worden gesteld. Daarnaast hangt aan de meeste betaalrekeningen ook een spaarrekening, misschien een paar verzekeringen of een hypotheek.

Kiezen voor een andere bank heeft nogal wat voeten in de aarde. Zoveel zelfs, dat die overstap voor veel mensen de moeite niet waard is. Vorig jaar deed de Consumentenbond een onderzoek onder 1500 mensen. De helft van hen bleek ontevreden over de dienstverlening van zijn bank, maar slechts 10 procent was daadwerkelijk overgestapt.

Om aan de klachten tegemoet te komen presenteerde de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) deze week een nieuwe vorm van dienstverlening: de 'overstapservice'. Vanaf volgend jaar zullen de banken mensen die willen overstappen een aantal zorgen uit handen nemen. De overstapservice komt er grofweg op neer dat een bank die een klant verliest, dertien maanden lang alle betalingen die op de oude rekening binnenkomen doorsturen naar de rekening bij de nieuwe bank.

De overstapservice is het antwoord van de banken op de roep om meer concurrentie. Om het gevaar van kartelvorming in te dammen, zou het goed zijn als mensen zonder veel moeite van bank kunnen wisselen.

Vandaar dat organisaties als de Consumentenbond en MKB-Nederland lang hebben gevraagd om 'nummerportabiliteit'; de mogelijkheid om je rekeningnummer te behouden als je van bank verandert. Makkelijker overstappen leidt tot meer concurrentie, en vervolgens tot lagere kosten en betere dienstverlening, zo is de gedachte.

In de telecomwereld is nummerportabiliteit inmiddels gemeengoed. Je telefoonnummer behouden als je van Vodafone naar KPN overstapt, is sinds een paar jaar geen probleem meer. Maar, zo stellen de banken, een betaalrekening is vaak het hart van een heel scala bankproducten. Nummerportabiliteit in het bankwezen is daarom ingewikkelder en duurder dan bij de telecombedrijven.

Vorig jaar zag het er even naar uit dat de politiek de banken tot nummerportabiliteit zou gaan verplichten. Het tweede Paarse kabinet had zelfs al wetgeving in voorbereiding. Maar de NVB wist met haar overstapservice Den Haag tegemoet te komen.

De NVB is vanwege de kosten geen voorstander van nummerportabiliteit. Directeur Hein Blocks schat de totale kosten ergens tussen de 250 en de 500 miljoen euro. De overstapservice kost 15 miljoen euro. De NVB gaat een stap verder: 'De overstapservice is ten opzichte van nummerportabiliteit superieur', aldus de vereniging deze week. 'Wat de banken betreft is het dossier nummerportabiliteit gesloten.'

Dat laatste valt nog maar te bezien. De ervaringen met de nieuwe dienst zullen worden besproken in het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer, met vertegenwoordigers uit het bankwezen en klanten.

Die evaluatie wordt volgend jaar naar de Tweede Kamer gestuurd. De dreiging van de nummerportabiliteit is dus nog niet helemaal verdwenen. Maar de bankiers kregen deze week steun uit Europa: daar waren deze week geluiden te horen dat ook de Europese Commissie volledige nummerportabiliteit te duur vindt.

De Consumentenbond is minder enthousiast. 'Je moet heel veel handelingen zelf blijven doen', meent de belangenvereniging.

Meer over