Zeeland krijgt niet meer dan miljoen voor ziekenvervoer

Zeeland kan vanaf volgend jaar een miljoen gulden meer krijgen voor zijn ambulancevervoer. Meer zit er voorlopig niet in, omdat de kosten van ambulancevervoer in het hele land uit de hand lopen....

Het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG) werkt aan een nieuw vergoedingensysteem voor het ambulancevervoer, dat volgend jaar zou moeten ingaan. Op grond daarvan zou Zeeland een miljoen gulden per jaar meer krijgen dan waarop de provincie recht heeft volgens het huidige systeem, zegt woordvoerder G. Holst van het COTG. Zeeland zegt bijna vier miljoen extra nodig te hebben.

Het COTG berekent voor de overheid de budgetten en tarieven waarmee instellingen in de gezondheidszorg werken. Op grond daarvan worden de door alle Nederlanders betaalde ziektekostenpremies over de instellingen verdeeld.

Tot voor kort waren de vergoedingen voor ambulancebedrijven grofweg gebaseerd op het aantal gereden ritten. Maar omdat de overheid graag wil weten waar zij aan toe is, werd een aantal jaren geleden besloten het ambulancevervoer aan vaste budgetten te binden. Op die manier kan de overheid de financiering beter plannen. De naar schatting 110 ambulancebedrijven in het land moeten binnen dat budget blijven.

In Zeeland is dat kennelijk niet gelukt. Voor een deel is dat volgens het COTG te verklaren doordat dit jaar een verdeelsleutel van kracht werd die voor Zeeland nadelig uitvalt. Daarom wordt hard gewerkt aan verdere verfijning.

Zowel het inwonerstal van de regio als de bevolkingsdichtheid zal gaan meewegen in de regionale budgetten. Omdat Zeeland dunbevolkt is en de af te leggen afstanden groot zijn, kost een gemiddelde ambulancerit in Zeeland meer dan elders.

Het nieuwe systeem betekent dat landelijke gebieden meer geld krijgen en stedelijke minder. De grote steden liggen dan ook dwars. Zij zouden 9 miljoen (op een landelijk budget van 370 miljoen) moeten inleveren ten gunste van gebieden als Zeeland, de Kop van Noord-Holland en Zuidoost-Brabant.

Om de pijn te verzachten zal het COTG minister Borst vragen het hele budget met 10 miljoen te verhogen, grotendeels ter compensatie van de steden. Maar de minister wil eerst weleens weten hoe het komt dat de kosten dit jaar al 30 miljoen boven het afgesproken budget dreigen uit te komen.

Meer over