Zeden en gewoonten

Hoorde ik het goed? Ik hoorde het goed. Een opgeluchte Bas van der Vlies verklaarde voor het Radio 1 Journaal dat vrouwen volwaardig lid van de Staatkundig Gereformeerde Partij moeten kunnen worden 'omdat de Bijbel zich niet verzet tegen vrouwelijke deelname aan privaatrechtelijke organisaties, verenigingen en stichtingen zoals de SGP'....

Hoeveel christelijke oelama's zouden hoe lang bezig zijn geweest om al lezend, herlezend, en mekaar bij elke komma gewetensvol een vlieg afvangend, het begrip privaatrecht uit de Schrift te pluizen?

Jammer genoeg moet het voorlopig bij deze concessie blijven. Je weet natuurlijk nooit waar een volgende generatie nog mee komt, maar voor nu is de grens getrokken bij het lidmaatschap van gemeenteraad, provinciale staten of Staten Generaal. 'Die is en blijft een specifieke roeping voor de man.'

De dichter Friedrich Schiller, die niet eens gereformeerd was, heeft het ons twee eeuwen geleden al voorgezongen: der Mann muss hinaus ins feindliche Leben. De vrouw wacht thuis achter het weefgetouw of bij een borduurwerkje geduldig op zijn terugkeer van de jacht.

Of zoals Bas gisteren in de tale Kanaäns zei:

'In tegenstelling tot de man kent de vrouw een hogere Roeping.'

Zou die roeping niet behoorlijk zakken als het SGP-congres op 24juni akkoord ging met de privaatrechtelijke exegese die meer naar het Clara Wichmann Instituut zweemt dan naar Gods woord?

Helemaal zeker is de instemming natuurlijk niet. Gereformeerden hebben zich om wel minder van de kudde afgescheiden, dus voor hetzelfde geld verwelkomen we op 25juni een Vrijgemaakt Staatkundig Gereformeerde Partij, waar de vrouw niet eens mag borduren als haar man op het Binnenhof de bekende oude geloofsbelijdenis verdedigt 'om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valse godsdienst en het rijk des antichrists te gronde te werpen'.

Op folklore moet je zuinig zijn.

Daarom sta ik diep in m'n hart waarschijnlijk ook achter Maxime Verhagen, die de coalitie bedreigt met een harde opstelling (desnoods samen met de PvdA!) als de nieuwe televisiezendtijdverdeling van het NOS-bestuur doorgaat.

Twee principes zijn de fractievoorzitter van het CDA immers heilig: dat de omroepverenigingen autonoom zijn, en dat ze gehoorzaam blijven aan de politieke partijen waaruit ze tachtig jaar geleden zijn voortgekomen.

Als je in dit verband de naam Verhagen leest, moet je daar trouwens Joop Atsma voor substitueren. Die heeft het als woordvoerder voor mediazaken vast en zeker bedacht. Maar omdat de publieke omroep in Nederland al sinds 1930 een explosief dossier is, kun je als fractie natuurlijk niet een ondergeschikte het lont laten aansteken. De ondergeschikte bidt intussen dagelijks voor één ding: de herzuiling van het radio- en televisieaanbod.

Was echter bij het Paasakkoord, tot vreugde van de VVD en de ongeloofwaardige meelopers van Lousewies van der Laan, nou niet juist afgesproken dat verouderde privaatrechtelijke organisaties, verenigingen en stichtingen zoals de KRO of de NCRV langzaam maar zeker moesten afsterven?

Nietes, zegt Joop Verhagen.

Welles, hoorde ik Medy van der Laan tegenwerpen.

Maar sinds wanneer heeft de staatssecretaris daar ook al verstand van? Dat akkoord is toen gesloten door Boris Dittrich, Jozias van Aartsen en Maxime Atsma, van wie alleen de laatste de toenmalige paasdagen heeft overleefd. Medy was er niet eens bij. Medy vond naar verluidt de volgende ochtend een briefje van Bert Bakker op haar bureau, waarop ze kon lezen wat ze tegen de pers mocht zeggen.

Crisiskansen?

Ik wil niemand blij maken met een dode mus, maar Balkenende II lijkt me nou typisch een kabinet dat kan vallen op de eis van Maxime Atsma om zowel de ochtendwijding, als de rode haan, als de preek, als het socialistisch commentaar van J.J. Voskuil, als de mis herintevoeren in Hilversum.

Als liefhebber van oude zeden en gewoonten zou ik hem hartelijk steunen.

Meer over