'Ze willen allemaal automonteur of kapster worden'

Op basisschool De Skûle zitten nauwelijks gekleurde kinderen. Toch heeft 28 procent van de leerlingen een achterstand. Extra subsidie om die weg te werken, krijgt de school niet....

Op het schoolplein voor De Skûle spelen nauwelijks gekleurde kinderen. Met achterstandsleerlingen worden hier, anders dan in de Randstad, witte kinderen bedoeld. Op De Skûle behoren 19 van de 67 leerlingen tot deze categorie, van wie, volgens het ministerie van Onderwijs, beide ouders niet meer dan lager beroepsonderwijs hebben.

Toch krijgt De Skûle voor hen geen extra geld, omdat ze 28 procent van het totaal beslaan. Subsidie verstrekt het ministerie pas als minimaal 36 procent met een leerachterstand kampt. Op de zogeheten zwarte scholen met veel allochtone achterstandsleerlingen is dat percentage gauw gehaald. In een provincie als Friesland zijn de achterstandskinderen verspreid over talloze kleine scholen.

Mocht de drempel van 36 procent wel worden bereikt, dan wordt een autochtoon achterstandskind door het ministerie voor een kwart meer betaald. Een allochtoon achterstandskind, met minstens één ouder van niet-Nederlandse afkomst en één ouder die laag is opgeleid, telt bijna dubbel. 'Friesland loopt achter in het basisonderwijs en dit is een van de oorzaken', zegt Jaap Balkema, algemeen directeur van het openbaar basisonderwijs in de gemeente Smallingerland.

Tijdelijk directeur Michèl Houwen schetst de achtergrond van zijn leerlingen. Hun ouders werken over het algemeen als fabrieksarbeider, schoonmaker, chauffeur, timmerman of metselaar. Vraagt hij de kinderen wat zij later willen worden, dan antwoorden ze: chauffeur, automonteur, fietsenmaker, kapster, caissière of juf. Het overgrote deel gaat na De Skûle naar het vmbo.

Houwen wil geen kwaad woord over zijn leerlingen horen: 'Ze zijn o zo lief.' Maar hij kan er niet omheen: velen lezen thuis weinig en kijken veel tv . Bij de negentien achterstandsleerlingen vertaalt zich dit in een beperkte woordenschat. Deze leerlingen kunnen in groep 3 met kerst nog niet lezen en ze houden vervolgens veel moeite met begrijpend lezen, wat doorwerkt naar andere vakken.

Sinds een jaar of acht heeft De Skûle binnen de beperkte mogelijkheden extra aandacht voor deze leerlingen gecreëerd. In de combinatieklassen helpen de oudere kinderen de jongere. Het speellokaal voor de kleuters is ingericht als extra klaslokaal, waardoor in plaats van drie grote, vier kleine groepen met gemiddeld vijftien leerlingen zijn ontstaan. Alle groepen hebben bovendien 's ochtends een halfuur 'zorgtijd', waarin een leerkracht de moeilijk lerende kinderen alvast sommen maakt of leerstof kan herhalen.

Niettemin vindt Balkema dat De Skûle subsidie voor de achterstandsleerlingen zou moeten hebben. Houwen is het daarmee eens: 'Je moet de kinderen die goed kunnen meekomen, niet vergeten. Nu gaan ze naar wat vroeger de mavo was. Je zou graag willen dat ze de havo haalden.'

Meer over