Zalm woedend na kritiek op optreden in EU

Minister Zalm van Financiën (VVD) is woensdagavond woedend uitgevaren tegen het D66-kamerlid Ybema. Die verweet hem weinig diplomatiek optreden in lastige internationale politieke kwesties....

Van onze verslaggeefster

DEN HAAG

Zalm nam geen genoegen met Ybema's verweer dat hij alleen opheldering vroeg over de opstelling van Nederland in de Ecofin, de raad van Europese ministers van Financiën, naar aanleiding van berichten in de media. 'U heeft mij niks gevraagd. U poneert alleen stellingen.'

Ybema aanhalend zei Zalm: 'Deze minister wordt geacht in het binnenland alles prima te doen. Zodra hij de grens overgaat, maakt hij faux pas, strooit hij verkeerde cijferstaatjes rond en is hij niet diplomatiek. Dat is echt dr. Jekyll en mr. Hyde. Ik kan u vertellen: de Ecofin is geen macraméclubje. Daar zitten robuuste mensen in, die hard inzetten. Dat doe ik ook.'

Aanleiding voor de botsing was het plan van de Europese Commissie om Nederland meer te laten bijdragen aan de Europese Unie dan de andere lidstaten. Nederland betaalt nu al meer aan de EU dan het ontvangt. Volgens Zalm zou een nog hogere aanslag buiten proporties zijn, omdat Nederland, gerekend naar het bruto binnenlands product, maar een 'middenmoter' is in de EU.

'Dit is voor ons onaanvaardbaar, en dat moet je bij het begin van de discussie glashard melden', zei Zalm. De minister ontkende dat hij zijn betoog kracht bijzette door te dreigen de uitbreiding van de EU met Oost-Europese landen te blokkeren. 'Ik heb niet gedoeld op uitbreiding van de Unie. Maar je moet op een gegeven moment ook iets kunnen blokkeren. Als je zegt dat je daar te netjes voor bent, kun je beter gelijk ophouden.'

Zalm verweet op zijn beurt Ybema dat hij de onderhandelingspositie van Nederland in de Ecofin ondermijnde. 'Ik vind dat niet kunnen. We hebben de steun van uw Kamer hard nodig.'

Zalm herinnerde Ybema aan een motie van zijn hand, waarin hij het kabinet opriep alles te doen om de Nederlandse bijdrage aan de EU omlaag te krijgen. 'Er staat niet bij: mits diplomatiek verantwoord.' Ybema zei later in het debat dat hij niet had beoogd de 'VVD-minister te pakken', maar dat hij was afgegaan op berichten in de media. 'Ik ben opgelucht dat die niet op feiten berusten.'

Zalm was niet gelukkig met het voorstel van PvdA-kamerlid Van der Ploeg om in de volgende kabinetsperiode de uitgaven van het rijk met de economische groei te laten meeschommelen. Zalm wees op de rust die is ontstaan door zijn beleid, waarbij de rijksuitgaven van tevoren zijn vastgelegd op basis van een somber getaxeerde economische groei.

'Wat doe je als in de Najaarsnota wordt gerekend met een economische groei van 2,75 procent en in de Voorjaarsnota weer met 2 procent? Gaan de uitgaven dan weer omlaag? Hoe je het wendt of keert, je maakt je toch sterker afhankelijk van de economische ontwikkeling.' Van der Ploeg vindt dit een 'bestuurlijke, technocratische visie'. 'We zullen het tijdens de verkiezingscampagne uitvechten.'

Eerder had Zalm al de vloer aangeveegd met een voorstel van Ybema om de bijdrage van het kabinet aan het AOW-fonds te binden aan een plafond van twee miljard gulden. D66 wil extra meevallers liever gebruiken voor investeringen, bijvoorbeeld in zorg en onderwijs.

Zalm zei dat er acht miljard in het fonds moet komen om de financiering van de AOW in de volgende eeuw veilig te stellen. Hoe meer het huidige kabinet doet, hoe zekerder, betoogde de minister. 'En we betalen het uit meevallers, we beroven er geen mensen voor, we slachten er geen collectieve voorzieningen voor. '

Zie ook pagina 7

Meer over