Zalm eist budget voor klassenverkleining op

Minister Zalm van Financiën wil het geld voor klassenverkleining gebruiken om financiële tegenvallers op te vangen bij bijvoorbeeld asielopvang en schadeloosstelling voor de watersnood....

Toch hebben diens ambtenaren woensdag tijdens overleg met de onderwijsbonden niet kunnen garanderen dat de gereserveerde bedragen aan klassenverkleining zullen worden besteed.

In het regeerakkoord hebben PvdA, VVD en D66 afgesproken dat tot het jaar 2003 bijna 1,3 miljard gulden aan klassenverkleining wordt uitgegeven. Dit jaar is 50 miljoen gulden uitgetrokken voor de bouw van nieuwe lokalen om klassen in onder te brengen. Van 2000 tot en met 2003 moeten de klassen daadwerkelijk kleiner worden. Daarmee is een investering gemoeid die oploopt van 250 miljoen in 2000 tot 900 miljoen in 2003.

Zalm acht het verantwoord dat Hermans de klassenverkleining langzamer doorvoert dan hij zou willen. Daardoor kan hij honderden miljoenen guldens besparen. Ook zou hij de gemeenten zelf financieel verantwoordelijk kunnen maken voor de bouw van nieuwe lokalen. Daarmee is over de hele periode eenderde van het totaalbedrag gemoeid.

Ondanks de grote druk van Financiën heeft Hermans tot nu toe vastgehouden aan de voorgenomen investeringen. Volgens ingewijden realiseert hij zich dat het bedrag van 900 miljoen gulden de enige mogelijkheid is om de komende jaren nieuw beleid te maken . Daarbij heeft Hermans zijn begroting zó ver moeten uitkammen, dat er slechts enkele tonnen als buffer zijn overgebleven.

Ook Hermans' staatssecretaris Adelmund weet dat er geen cent voor nieuw beleid is als de bedragen voor klassenverkleining omlaag gaan. De plannen om het beroep van leraar weer aantrekkelijk te maken en de stille reserve van herintreedsters aan te spreken voor het basisonderwijs komen dan ook in gevaar.

De onderwijsbonden AOB en CNV verwachten van Hermans dat hij vasthoudt aan de beoogde bedragen voor klassenverkleining. Zij zeggen dat zij zich tijdens het CAO-overleg hebben gerealiseerd dat de klassenverkleining bij tegenvallers onder druk zou komen te staan. Volgens de AOB zijn toen echter zeer hoge verwachtingen geschapen.

Meer over