Zachte band vaak oorzaak ongeval

Een te lage bandenspanning is een belangrijke oorzaak van ongelukken met vrachtwagens. Eenvoudige relatief goedkope oplossingen zijn voorhanden, maar minister Schultz van Infrastructuur is niet voornemens maatregelen te nemen om de risico's te beheersen.

DEN HAAG - In een rapport over incidenten met vrachtverkeer schrijft de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat Rijkswaterstaat al in 2007 een inventarisatie deed naar de invloed van te lage bandenspanning. Die bleek groot. Precieze cijfers zijn er niet, omdat na een ongeluk de banden vaak al zijn geklapt. Maar in zeker één op de twintig ongelukken zou de bandenspanning een rol hebben gespeeld. Bij sommige controles in de afgelopen jaren bleek de helft tot tweederde van de vrachtwagens met verkeerde bandenspanning rond te rijden. Het aantal meldingen van problemen met banden van vrachtwagens loopt jaarlijks tegen de tienduizend, schat Rijkswaterstaat.

'Naar aanleiding van de inventarisatie is een minimumeis gesteld aan profieldiepte', aldus de raad. 'Dit leidt echter niet tot minder klapbanden. De minister is niet voornemens om regelgeving voor de bandenspanning in te voeren. Zonder wettelijke regels kan de politie niet handhaven. Er is een prijsvraag uitgeschreven voor initiatieven die een correcte bandenspanning bevorderen.'

In de VS zijn al goed werkende systemen voorhanden, schrijft de raad, waarbij sensoren de spanning voortdurend meten en doorgeven aan de chauffeur. Zo'n Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) is in de VS verplicht en kost 200 tot 600 euro per vrachtwagen. De EU is de wenselijkheid van zo'n systeem voor vrachtwagens nog aan het onderzoeken. Voor nieuwe personenauto's daarentegen wordt TPMS in 2013 al wel verplicht.

In Nederland zijn jaarlijks zo'n duizend ongelukken met vrachtwagens, met gemiddeld 23 doden en ruim honderd gewonden per jaar. Verminderde alertheid is bij een aanzienlijk deel van alle ongelukken met vrachtwagens een belangrijke factor. Chauffeurs zijn vaak vermoeid of afgeleid door hun telefoon, boordcomputer of eten.

Daarbij speelt een rol dat vrachtwagenchauffeurs onregelmatig rijden en vaak geen parkeerplek kunnen vinden. Volgens Rijkswaterstaat is er een tekort aan 1.800 parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Daardoor worden de rij- en rusttijden noodgedwongen niet altijd nageleefd.

Naast vermoeidheid en te lage bandenspanning blijken ook onduidelijke matrixborden en spitsstroken een oorzaak van de ongelukken. De matrixborden geven niet altijd de juiste snelheid van het verkeer aan en ook is vaak niet helder waarom er een file staat. Veel kop-staartbotsingen met vrachtwagens gebeuren bij beginnende files. Ook daarbij speelt vaak de alertheid een rol, benadrukken de onderzoekers.

undefined

Meer over