Zaanstad tobt: waar moet 'De zithoek' nu?

De resultaten van verkiezingen mogen dan per definitie onvoorspelbaar zijn, de uitkomst van het referendum over de vestiging van een gevangenis ('De zithoek' in de volksmond) in het Zaanse Vijfhoekpark heeft het gemeentebestuur volkomen overvallen....

Van onze verslaggever

Men gaat grommend op zoek naar een nieuwe bouwlocatie, maar zal in geen geval opnieuw de burgers raadplegen. Als daar onverhoopt behoefte aan bestaat, moeten zij dat zelf maar regelen. Op eigen kosten wel te verstaan. Want een beetje referendum kost al gauw zo'n acht ton.

Meer duidelijkheid over de te volgen koers is er vooralsnog niet. Burgemeester en wethouders gaan, aldus hun woordvoerder, in conclaaf over een alternatieve bouwlocatie. Daarmee zijn mogelijk enige weken gemoeid. De vraag of hierdoor de beoogde oplevering van de gevangenis op 1 januari 2004 in gevaar komt, is nog niet aan de orde geweest. De Rijksgebouwendienst, eigenaar van de te slopen Bijlmerbajes, vreest een vertraging van vele maanden.

Diezelfde Rijksgebouwendienst had eerder al een voorkeur uitgesproken voor het Hembrugterrein. Dat zal binnenkort door Defensie worden ontruimd, is met veertig hectare ruim aan de maat en bevindt zich niet in de nabijheid van mondige burgers. Tegen deze optie had het college van B en W echter onoverkomelijke bezwaren.

Het Hembrugterrein maakte ooit deel uit van de Stelling Amsterdam en behoort derhalve tot ons cultureel erfgoed. Er bevinden zich bovendien fraaie vroeg-moderne munitiedepots en industriegebouwen. Ook zijn er reigers gesignaleerd. Het terrein werd dus waardevoller geacht dan het verwaarloosde Vijfhoekpark. Het valt nog te bezien of deze argumentatie bestand is tegen de druk van de andere betrokkenen.

Meer over