Zaanse plasjes doen

Wie: Arthur van den NoortFunctie: Accounthouder Communicatie Inverdan bij de gemeente ZaanstadErvaring: ‘De uitkomsten publiceren in de Wups.’..

Mirjam Bosgraaf en Carel Helder

Het bezoek aan het Zaandamse gemeentehuis begint bij de koffieautomaat. Daar ontvangt Arthur ons met code 072, wat resulteert in een koffie verkeerd in een plastic bekertje.

1. Oftewel een:

a. Alkmaartje.

b. Amsterdammertje.

c. Zaankantertje.

Arthur heeft onderweg in de file van zijn woonplaats Utrecht naar Zaanstad zijn e-mail al gelezen en ook de kranten al bekeken,

2. want ‘de wethouder heeft gister

a. ‘een praatje gehouden.’

b. ‘een kletsje gehouden.’

En Arthur was uiteraard benieuwd hoe zijn baas het eraf heeft gebracht. De route naar zijn werkruimte voert via een lange gang van het stadhuis waaraan de kamers van burgemeester en wethouders grenzen.

3. Voor ingewijden:

a. de Wandelgang (vanwege het lobbyen).

b. de Stoelgang (vanwege de lange wachttijden).

c. de Walk of Fame (vanwege de schilderijen van beroemde Zaanse burgemeesters).

d. het Laantje (vanwege... tja).

Met regelmaat is Arthur hier te vinden voor overleg met de wethouder van Economische Zaken en Inverdan. Het hele centrum van Zaanstad is tamelijk spectaculair op de schop gegaan en Inverdan is de naam van het 700 miljoen euro kostende programma, dat – vanaf 2002 – tenminste 12 en waarschijnlijk 15 jaar in beslag zal nemen. Het grootste deel van het bedrag wordt geïnvesteerd door projectontwikkelaars, een negende deel is voor rekening van de stad. Arthur ‘doet alle communicatie naar buiten toe namens de gemeente’.

‘Samen met een collega draai ik het hele programma’, vertelt hij. ‘In Inverdan worden onder meer de twee tot nu toe door het spoor gescheiden helften van het in verval geraakte stadscentrum tot een gevarieerd en aantrekkelijk stadshart samengetrokken, waar je prettig moet kunnen wonen, werken, winkelen en uitgaan.’

In de Zaanstreek betekent het woord inverdan ‘inspringend’, met de voordeur niet onmiddellijk aan de straat.

4. Enig idee wat het tegenovergestelde is; wel direct aan de straat?

a. Aanverdan.

b. Opperdan.

c. Deurverdan.

5. Waarom zegt Arthur niet: ‘draai ik dit hele project’? Met andere woorden, waarom maakt hij deel uit van een programmaorganisatie en niet van een projectorganisatie?

a. Omdat een programma groter is en bestaat uit meerdere projecten.

b. Welnee, juist andersom. Een programma is een deel van een project.

Door middel van onder andere leaflets, folders, een website, het informatiecentrum dat hij heeft hij opgezet toen hij kwam (‘Daar is heel veel informatie te halen voor de burger’) en een 3d-dvd met de nieuwe ‘look and feel’ worden de Zaankanters door Arthur van informatie voorzien over de plannen. En door uitingen in de media uiteraard – hij heeft er voor gezorgd dat alles herkenbaar en eenduidig is vormgegeven.

6. ‘Met dezelfde ....’, in de woorden van Arthur.

a. gridt

b. scratch

c. punch

Het schenkt hem voldoening dat de communicatie bij de overheid steeds beter wordt, dat hij daaraan kan bijdragen, en dat zijn collega’s er steeds meer belang aan hechten. ‘Toen ik begon werd er nogal ambtelijk gecommuniceerd’, zegt hij. Zelf staat hij soms lang te luisteren bij het infocentrum om feeling te krijgen met de bevolking. Zijn informatie probeert hij te vertalen in voor de burger aansprekende termen. Dat binnen de muren van het stadhuis Arthur en zijn collega’s niet zijn gespeend van jargon, blijkt als de telefoon gaat.

‘Vandaag bespreken we of het DO en het VO, zoals vermeld op het hemd is afgetikt in de rok, of later in de sok. Vanuit de PG werd geadviseerd dit in een bila te bespreken en in te brengen in het BLVC-overleg. Later publiceren we de uitkomsten wel in de Wups.’*

(Vertaling: ‘Vandaag bespreken we of het Definitieve Ontwerp en het Voorlopige Ontwerp, zoals vermeld op het voorblad van het besluit (van gemeenteraad of college van b & w), is afgetikt in de realisatieovereenkomst of later in de samenwerkingsovereenkomst. Vanuit de programmagroep werd geadviseerd dit bilateraal (in een tweegesprek) te bespreken en in te brengen in het Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie-overleg. Later publiceren we de uitkomsten wel in de wijkuitvoeringsplannen.’)

Communicatie is volgens Arthur de rommeligste afdeling van de gemeente, vooral omdat hij onwaarschijnlijk veel stukken krijgt en van alles wat moet weten.

Nu bijvoorbeeld moet hij eerst uitvogelen wat de sponsormogelijkheden zijn voor een vastgoedcongres – ‘dat probeer je uit te dealen’ –, hij moet zijn jaarplan inleveren bij de wethouder Inverdan (‘we moeten dat gaan laden’), zijn laatste resultaten ‘monitoren’ (‘Bent u de slogan “Inverdan, Eigenzinnig centrum van de Zaanstreek” al tegengekomen?’) én er moet een nieuwe, hufterproof schutting komen, én de opening van een nieuw kantoor moet worden afgestemd met de pr-mensen van een van de projectontwikkelaars én de elektronische nieuwsbrief moet eruit.

7. ‘Bovendien:

a. moet iedereen zijn zegje er nog over doen.’

b. moet iedereen zijn plasje er nog over doen’.

Meer over