Zaak-Vestia: geen spijt en zeker geen excuus

Sorry is een lastig woord, blijkt uit de Vestia-enquete. Dat heeft te maken met hoge schadeclaims voor het derivatendebacle bij de corporatie. Vier betrokkenen verweren zich krampachtig.

DOOR TJERK GUALTHÉRIE VAN WEEZEL

'Met de kennis van toen zou ik alles hetzelfde doen'

Kees Wevers

Oud-directeur financiën

De voormalig directeur financiën van Vestia is een gebroken man, hij heeft 'door zijn ziekte' moeite zich te concentreren. Als hij het even niet meer aankan, zal hij vijf minuten schorsing vragen, zegt hij voorafgaand aan zijn verhoor door de parlementaire enquetecommissie.

Wevers vertrouwde zijn frauderende kasbeheerder Marcel blind, verklaart hij. Dat blijkt ook uit het herziene treasurystatuut uit 2011 dat de commissie hem voorhoudt. Daar had Marcel aan toegevoegd dat 'niet iedereen binnen de organisatie hoefde te begrijpen waar De V. mee bezig was'. Wevers wist niet dat dat erin stond, zegt hij. Hij las het document destijds niet, 'en ik was niet zo handig met Word dat ik die twee versies kon vergelijken'.

Nog regelmatig ligt Wevers wakker van wat er met Vestia is gebeurd. Hij pijnigt zich met de vraag: had ik dat kunnen zien aankomen. Maar zijn antwoord daarop luidt: 'Met de kennis van toen zou ik alles hetzelfde doen.'

undefined

'Debacle is verschrikkelijk, ook voor mijzelf'

Siwart Kolthek

Oud-president-commissaris

Ik ga voor u door het stof', verzucht voormalig president-commissaris Siwart Kolthek tegenover voorzitter Roland van Vliet (ex-PVV). Maar 'verantwoordelijk voelt hij zich niet. De ernst van de situatie drong pas tot hem door toen hij eind 2012 op het matje moest komen bij de toenmalige minister Donner. Tot die tijd verkeerde hij in de veronderstelling dat Vestia een prima onderneming was. En Erik Staal een uitmuntend bestuurder. Alle externe toezichthouders bevestigden dat.

Cruciale informatie is hem onthouden, concludeert Kolthek. Vooral de kritische brieven die banken aan Vestia stuurden over de derivaten. 'Best verschrikkelijk als je achteraf hoort dat die er waren.'

Het debacle is verschrikkelijk 'voor de huurders, voor de medewerkers van Vestia en ook voor mijzelf'.

undefined

'Mensen moeten natuurlijk wel goed lezen'

Piet Klop

Accountant Deloitte

'Ik kies mijn antwoorden zeer zorgvuldig, want er loopt nog een hoger beroep in de tuchtzaak die Vestia tegen mij heeft aangespannen', verklaart Piet Klop voordat de commissie begint met vragen. 'Bij de rechter heb ik gewonnen.'

Tien jaar lang controleerde de Deloitte-accountant de boeken bij Vestia. In 2010, het jaar dat het debacle zich voltrekt, maakt hij plaats voor zijn KPMG-collega Marco Noorlander. Die is vorig jaar wel tuchtrechtelijk veroordeeld voor de controle bij Vestia.

Klop liet de derivatenportefeuille onderzoeken door specialisten. Steeds was de conclusie 'terecht' dat de continuïteit van de onderneming niet in gevaar was. Bij zijn vertrek in 2010 heeft hij wel aan de commissarissen laten weten dat de derivaten gezien de crisis hun bijzondere aandacht moesten hebben. 'Maar mensen moeten natuurlijk wel goed lezen.'

undefined

'De salarisstijging paste bij de gemaakte afspraken'

Peter Noordanus

Oud-voorzitter raad van commissarissen

Peter Noordanus, de huidige burgemeester van Tilburg, wordt vooral doorgezaagd over het salaris van Vestia-directeur Erik Staal, dat tussen 2000 en 2002 steeg met ruim 100 duizend euro. Inclusief pensioenpremie was het een half miljoen, verreweg het hoogste in de sector.

Noordanus, tot 2003 voorzitter van de raad van commissarissen, keurde de stijgingen goed. 'Omdat het paste bij gemaakte afspraken. En er was destijds ook nog geen balkenendenorm.' Toen er eenmaal ophef over ontstond, was van inleveren geen sprake meer. 'Staal stond er altijd op dat afspraken werden nagekomen.'

Noordanus had wel 'secuurder moeten zijn' toen hij in 2007 vluchtig een brief tekende. Mede dankzij die brief kreeg Staal 3,5 miljoen euro mee, toen hij Vestia in 2012 met een miljardenprobleem achterliet. Achteraf zou hij verder maar één ding anders doen. 'Voor de balans in de organisatie was het beter geweest als Staal een tegenmacht naast zich had gehad.'

undefined

Meer over