Yvonne van Rooy

bestuursvoorzitter Universiteit Brabant Bij kabinetsformaties wordt het leukste tot het laatst bewaard: de stoelendans. De Volkskrant neemt alvast een voorschot en laat een aantal bekende Nederlanders naar eigen smaak en inzicht een kabinet samenstellen....

Algemene Zaken en premier: Herman Wijffels, voorzitter hoofddirectie Rabobank, hors concours.

Binnenlandse Zaken: Maria van der Hoeven, lid CDA-fractie Tweede Kamer. Brengt het bestuur dicht bij de burger.

Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking: Ben Bot, permanent vertegenwoordiger bij de Europese Unie, een visionair realist.

Defensie: Klaas de Vries, voorzitter SER, conflictbeheerser.

Economische Zaken: Annemarie Jorritsma, nu minister van Verkeer en Waterstaat, buitengewoon ondernemend.

Financiën: Gerrit Zalm. Laat hem zijn karwei afmaken.

Justitie: Madeleine Leijten-De Wijkerslooth, lid Raad van State, heeft gezag.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: Kees Veerman, boer en collegevoorzitter Universiteit Wageningen, solide vernieuwer.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: Job Cohen. Fractievoorzitter PvdA in de Eerste Kamer, hoogleraar. Investeren en consolideren.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Een duo-baan voor Sybilla Dekker, algemeen directeur Algemene Werkgeversvereniging en Lodewijk de Waal, voorzitter vakcentrale FNV. Het poldermodel in levenden lijve.

Verkeer en Waterstaat: Hans Wijers, nu minister van Economische Zaken. De architect van de publiek-private samenwerking.

Volksgezondheid: Jeltje van Nieuwenhoven, voorzitter Tweede Kamer. Een garantie voor gezond beleid.

Ruimtelijke Ordening en woningbouwplanning: Mevrouw Leemhuis-Stout. Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland. Zij heeft bestuurskracht.

Milieubeheer: Jacqueline Cramer, hoogleraar milieumanagement Katholieke Universiteit Brabant. Een nieuw gezicht, met nieuwe visie.

Motivering: Een pittige ploeg, breed door de politieke samenstelling en voor wat betreft de deelname van vrouwen. Het motto is kracht door kennis en kwaliteit.

Meer over