Xi pakt corruptie in het leger aan

De Chinese president Xi Jinping deinst er niet voor terug het machtige leger in de tang te nemen met zijn anticorruptie-campagne. Volgens het gerespecteerde Pekingse zakenblad Caixing waren twintig militairen het afgelopen weekend twee avonden aan de slag om het huis van de voormalige luitenant-generaal Gu Junshan te ontruimen.

PEKING - Onder de voorwerpen die in beslag werden genomen, was onder andere een massief gouden modelschip en een gouden buste van Mao Zedong. Bovendien bezat de generaal een aantal huizen en appartementen die volgens hem bedoeld waren als giften voor zakenrelaties.

De vicedirecteur van het Bureau voor Logistiek van het leger werd al in 2012 ontslagen nadat een invloedrijke leger-generaal de regering tipte over 'excessieve' corruptie binnen het leger. Maanden later werd een officieel onderzoek ingesteld tegen de luitenant-generaal.

President en communistisch partijleider Xi Jinping bezwoer kort na zijn aantreden een jaar geleden zowel achter 'tijgers' en 'vliegen' aan te gaan in zijn strijd tegen corruptie. Dat hij daarmee het leger niet ontziet, komt voor velen echter als een grote verrassing.

'Het leger gold altijd als een onaantastbaar instituut', zegt een westerse diplomaat. 'Een semi-onafhankelijke macht waar Peking mee kon onderhandelen, maar waar niet zomaar overheen kon worden gewalst. Dat Xi dat nu blijkbaar zonder te aarzelen toch doet, zegt heel veel over zijn huidige machtspositie. Niemand is voor hem nog veilig.'

Uit een recente enquête die onlangs werd gepubliceerd door Peking Nieuws blijkt dat de anticorruptiemaatregelen zeker onder lagere ambtenaren hard aankomen. Gratis cadeaubonnen, drank, sigaretten en dergelijke zijn er veelal allang niet meer bij. Meer dan 90 procent meldt dat ze niets meer krijgen en dat hun inkomen daar onder te lijden heeft. Ook worden ze nog nauwelijks getrakteerd op etentjes of nachtelijk vertier. 'Wat heeft het nu nog voor zin ambtenaar te worden als een vergelijkbare positie in het bedrijfsleven veel meer oplevert?', klaagt een anonieme ambtenaar.

Een meerderheid zegt te sympathiseren met Xi's campagne, maar zeker laagbetaalde ambtenaren in de arme provincies zouden nu eenmaal zijn aangewezen op extra inkomsten om hun magere salaris op te krikken. Die strenge regels op iedereen toepassen, is volgens veel geïnterviewden dan ook nauwelijks realistisch. Ambtelijke salarissen worden vanouds gekoppeld aan het prijspeil van een regio.

Verder zou het verbod op het accepteren van etentjes ook de 'afstand met het publiek vergroten', volgens een ambtenaar in de zuidelijke stad Chengdu. 'De Chinese maatschappij wordt tenslotte aan elkaar gehouden door relaties en ofschoon het tegengaan van corruptie uitstekend is, kan de uitvoering van die maatregelen soms extreem uitpakken.'

'Hoeveel belang er moet worden gehecht aan die enquête is de vraag, maar het lijkt erop dat ambtenaren flink ontevreden worden', zegt de westerse diplomaat. 'Er lijkt het gevoel te bestaan dat er nu een enorme nadruk ligt op ambtelijke soberheid en dat het harde werk nauwelijks nog wordt gewaardeerd. Dat kan Xi op termijn nog wel eens problemen bezorgen.'

undefined

Meer over