Update

WTO sluit allereerste wereldwijde handelsakkoord

Een akkoord op het Indonesische eiland Bali heeft de WTO-conferentie op de valreep voor een nederlaag behoed. Vanmorgen werd na langslepende onderhandeling tussen hoop en vrees uiteindelijk een akkoord getekend. 'Een historisch moment', aldus directeur-generaal Roberto Azevedo. Het is voor het eerst in de geschiedenis van de Wereldhandelsorganisatie dat er een wereldwijd handelsakkoord is gesloten. De WTO heeft ternauwernood haar geloofwaardigheid en toekomst veiliggesteld.

Directeur-genraal van de WTO, Roberto Azevedo, schudt voorzitter van de conferentie, Gita Wirjawan (R) de hand na het bereiken van een akkoord Beeld afp
Directeur-genraal van de WTO, Roberto Azevedo, schudt voorzitter van de conferentie, Gita Wirjawan (R) de hand na het bereiken van een akkoordBeeld afp

'Voor het eerst in de geschiedenis heeft de WTO daadwerkelijk gepresteerd', zei een geëmotioneerde WTO-voorman Roberto Azevedo. 'Dit keer kwamen alle leden bij elkaar. We hebben het woord 'wereld' teruggebracht in het begrip 'wereldhandelsorganisatie'.'

Vrijdag leek een overeenkomst in gevaar te komen omdat Cuba dwarslag. De onderhandelingen werden daarop tijdelijk opgeschort, maar na afspraken tussen de Cubanen en de VS stond niets een akkoord meer in de weg.

Er stond veel op het spel voor de WTO-leden. Belangrijkste issue was het versimpelen en harmoniseren van douaneprocedures, dat de internationale handel makkelijker moet maken. Met name in minder ontwikkelde landen staan exporteurs vaak lang aan de grens te wachten voor goederen het land in mogen. Bovendien zijn de procedures vaak ondoorzichtig en bureaucratisch.

Het akkoord, dat deze omslachtige douaneprocedures moet aanpakken en vereenvoudigen, zou volgens verschillende schattingen een biljoen dolla aan winst opleveren wereldwijd. Daarnaast zien velen het akkoord als zeer belangrijk voor de legitimiteit van de WTO.

Ploumen: minst ontwikkelde landen profiteren
Minister Liliane Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) is tevreden met het akkoord. 'Van deze afspraken zullen met name de minst ontwikkelde landen profiteren', aldus Ploumen, die deze week zelf ook op Bali was.

Volgens de minister zal het akkoord wereldwijd veel voordeel opleveren voor bedrijven en consumenten. 'Het akkoord leidt tot vermindering van transactiekosten en versoepeling van de internationale handel. Juist bij de grenzen van ontwikkelingslanden zal het aantal barrières worden verlaagd, waardoor de handel tussen deze landen wordt gestimuleerd.'

VNO-NCW: dit betekent echt iets
Ondernemersorganisatie VNO-NCW verwelkomt het akkoord, dat onder andere de douaneregels vereenvoudigt, wat gunstig kan uitpakken voor het Nederlandse bedrijfsleven. Winand Quaedvlieg, namens de organisatie deel van de Nederlandse delegatie, is uitgelaten. 'Dit betekent echt iets. Douaneprocedures bedragen naar schatting tien tot vijftien procent van de productwaarde. Als daar met versoepelde procedures een paar procent vanaf kan, levert dat veel winst op, zeker voor een exportland als Nederland.'

Hoewel de zogenaamde handelsfacilitatie slechts een fractie van de oorspronkelijke Doha-agenda betreft, maakt het volgens Quaedvlieg ongeveer 40 procent van de te halen winst daarop uit.

EU-commissaris De Gught spreekt van een historisch akkoord, waardoor de WTO en het multilaterale handelsstelsel vooralsnog gered is.

Ondanks de reserves van verschillende landen over de daadwerkelijke effecten van de overeenkomst, is het akkoord op Bali een belangrijke stap om de zowel de toekomst van de Doha-ronde als het vertrouwen in multilaterale onderhandelingen een nieuw elan te geven.

Minister Ploumen spreekt de zaal toe tijdens de conferentie Beeld epa
Minister Ploumen spreekt de zaal toe tijdens de conferentieBeeld epa
Meer over