Wouter woekert met de waarheid

Als de Ledenraad van de PvdA had bestaan uit arbeiders met een lage opleiding en een navenant inkomen was de verhoging van de AOW-leeftijd er niet doorgekomen.

Marcel van Dam

Voor die categorie is 65 jaar al te hoog. Mensen in die groep gaan gemiddeld zeven jaar eerder dood dan hoger opgeleiden en leven zeventien jaar korter in goede gezondheid.

Omdat laagopgeleiden al jong gaan werken, betalen ze veel langer AOW-premie en omdat ze veel korter leven, profiteren ze er veel korter van. Vanwege hun slechtere gezondheid, vanwege de aard van laagbetaald werk en vanwege de steeds hogere eisen die worden gesteld, is het ook niet verwonderlijk dat zij het eerste uitvallen.

Omdat, met medewerking van de PvdA, de WAO als vangnet voor ze is afgeschaft, slepen vele duizenden zich iedere dag naar hun werk. Als de baas ze al in dienst houdt, moeten ze hun werk straks twee jaar langer doen of genoegen nemen met een lager pensioen.

Vorig jaar was de daadwerkelijke arbeidsparticipatie van hogeropgeleiden volgens het CBS maar liefst 84 procent (alle leeftijdsgroepen). Van mensen met alleen basisonderwijs werkte niet meer dan 37 procent.

Nog groter
Ik ken geen cijfers van het opleidingsniveau van mensen die na hun 65 ste nog werken. Maar ik durf een lief bedrag te verwedden dat het verschil tussen laag- en hoogopgeleiden in die groep nog groter is.

Want de meeste hoogopgeleiden werken voor hun plezier, ook na de pensionering. Voor de meeste laagopgeleiden is werken vooral op latere leeftijd een straf. Er was dus alle reden de AOW leeftijd niet te verhogen, maar afwijkingen onder en boven 65 mogelijk te maken.

Wie het voorstel om de AOW-leeftijd te verhogen sociaal, eerlijk en solidair durft te noemen, kent deze feiten niet, of weet niet wat die woorden eigenlijk betekenen. In beide gevallen horen die mensen niet in de top van de PvdA thuis. Maar die is er van vergeven.

Bedrog
Politici hebben de neiging de resultaten van hun werk zo mooi mogelijk voor te stellen en hun miskleunen zo ver mogelijk uit het zicht te houden. Maar er is een grens. Wanneer het oppoetsen overgaat in bedrog, wordt de drempel overschreden.
Wouter Bos is er een meester in die drempel zo laag te maken dat bijna niemand meer in de gaten heeft wanneer die overschreden wordt. Zijn open brief is daar een goed voorbeeld van.

Daarin schrijft hij dat mijn herhaalde bewering dat de gepensioneerden zo veel extra belasting gaan betalen (vanwege hun grotere aantal en meer en hogere aanvullende pensioenen), dat daarmee de extra kosten van de AOW worden gecompenseerd, niet klopt. Hij weerlegt die bewering niet, want die wordt gestaafd door cijfers van het Centraal Planbureau. Hij zegt dat het niet klopt ‘omdat het niet enkel gaat om de betaalbaarheid van de AOW, maar minstens zozeer om de betaalbaarheid van goede zorg, goed onderwijs, veilige buurten en een fatsoenlijke sociale zekerheid’.

Andere dingen
Voor Bos-watchers is duidelijk dat hij hier zegt: het is wel waar dat gepensioneerden zóveel extra belasting gaan betalen dat de extra AOW-uitgaven daaruit kunnen worden betaald, maar ik wil die extra belastingafdrachten van ouderen gebruiken voor andere dingen. Daardoor ontstaat er een tekort in het AOW-fonds en omdat ik vind dat ouderen het te goed hebben, moeten ze dat tekort zelf aanvullen door meer extra belasting te gaan betalen (de Bosbelasting), door meer zorg uit eigen zak te gaan betalen (het strippen van de AWBZ) en door twee jaar AOW in te leveren.

Hij geeft daarmee en passant ook toe dat de Bosbelasting niet ‘noodzakelijk was om de AOW betaalbaar te houden’. Ik zou volgens Bos ook geen rekening houden met de slechte staat van de overheidsfinanciën als gevolg van de crisis.

Afbraak verzorgingsstaat
Bos zou juist duidelijk moeten maken waarom daarvoor uitgerekend de verhoging van de AOW-leeftijd ‘noodzakelijk’ en ‘onvermijdelijk’ is en waarom dat niet geldt voor een beperking van de hypotheekrenteaftrek, het schrappen van de Joint Strike Fighter, een extra belastingtarief voor veelverdieners of een van de andere honderden maatregelen die een bijdrage kunnen leveren aan het wegwerken van het tekort.
Al twintig jaar werkt de PvdA mee aan het afbreken van de verzorgingsstaat. Bos gaat daarmee door, maar komt daar liever niet voor uit.

Tot grote verontwaardiging van Bos woekerde Scheringa met polissen. Wouter woekert met de waarheid.

null Beeld
Meer over