Woordblinde weet niet hoe laserecho werkt

Met een laserecho kan een garagedeur worden geopend, maar ook kan het apparaat een snelheidscontrole verhinderen. En dat mag niet....

Petrus verdient aardig, maar niet genoeg om er gekke dingen van te doen. Dat kon ineens wel toen hij van zijn vader erfde. Hij schafte zich een blauwe Jaguar aan. 'Een dure auto die ik 's nachts veilig wil opbergen', zegt hij tegen de Utrechtse politierechter. Daarom liet hij een Target Laser Echo 850 aan de wagen monteren, een apparaat waarmee op afstand een garage- of tuinpoort kan worden geopend.

De 850 kan meer dan dat. Hij heeft ook de prettige eigenschap dat hij snelheidscontrole met behulp van een lasergun verijdelt. De door de politie gebruikte lasergun is een instrument ter grootte van een videocamera dat infrarood licht uitzendt waarmee binnen een halve seconde de snelheid van een voertuig wordt gemeten. Doordat laserecho's infrarood aanstralen op dezelfde frequentie, wordt de lasergun zeven seconden onklaar gemaakt.

Dit gebeurde toen Petrus met zijn bolide op de Atoomweg in Utrecht reed. Hij kreeg een bekeuring van 225 euro. De man liet de zaak voorkomen. Bij de rechter beweert hij dat hij niets wist van de multifunctionaliteit van het apparaat.

Petrus: 'Ik ben woordblind en daardoor kon ik de gebruiksaanwijzing niet lezen. Ik dacht dat het alleen maar een afstandsbediening is, zoals de leverancier mij had uitgelegd. Als ik geweten had dat het gebruik strafbaar is, had ik het ding niet op mijn auto laten zetten.'

Er zijn twee typen apparaten die een lasergun storen: het lasershield en de laserecho. Het eerste heeft uitsluitend tot doel de snelheidsmeting te frustreren. Gebruikers ervan worden zonder meer veroordeeld wegens 'het opzettelijk belemmeren van een ambtshandeling'. Over de strafbaarheid van het gebruik van de laserecho heerste lange tijd onzekerheid in de rechtspraak. Er is een reeks uiteenlopende uitspraken; in een aantal gevallen werd vrijgesproken, in andere werd veroordeeld.

De Utrechtse politierechter heeft geen twijfel en acht het gebruik van de 850 strafbaar. Hij baseert zich op een inmiddels in opdracht van het Openbaar Ministerie opgesteld rapport van TNO. Hierin staat dat de laserecho geen garagedeuropener is, maar, net als het lasershield, uitsluitend dient om snelheidscontroles te verhinderen.

Met de hier verkrijgbare laserecho's kan volgens TNO niet eens een deur bediend worden, omdat zij worden geleverd zonder additionele apparatuur die ze daarvoor wel geschikt maakt. Het systeem zou een heel slechte garagedeuropener zijn, omdat het geen unieke code heeft. Dus iedereen kan met een laserecho elke garagedeur openen.

De officier van justitie gelooft niet dat Petrus te goeder trouw was. 'Het laten plaatsen van het apparaat zonder te weten wat het kan veroorzaken, komt voor verantwoordelijkheid van mijnheer', zegt zij. Haar eis is een boete van 1500 euro en verbeurdverklaring van de 850. De rechter matigt de boete: Petrus moet 250 euro betalen.

De volgende verdachte, Egbert (35), beweert dat hij de 850 heeft laten installeren als opener van een hek dat hij wel al heeft aangeschaft, maar dat bij zijn nieuwe huis nog niet overeind staat. 'Ik weet dat het ding snelheidsmetingen kan storen, maar daarvoor heb ik het niet aangeschaft. Ik kan bekeuringen makkelijk betalen', betoogt de verdachte, een grootverdiener met zijn inkomen van dik 200 duizend euro.

Egbert was stomverbaasd toen hij werd aangehouden door de politie. 'Het apparaat stond niet aan. Als het in werking is en een laserstraal opvangt, maakt het een hard geluid. Ik heb niks gehoord.' Hij heeft wel een verklaring voor de storing van de lasergun. 'Er zaten auto's achter me.' Een daarvan moet volgens Egbert een laserdetector aan boord hebben gehad en de snelheidsmeting door de politie hebben versjteerd. Mooie smoes, maar hij gaat er bij de rechter niet in. Egbert wordt eveneens veroordeeld tot 250 euro boete.

Meer over