Woningwaarde-verzekering

Behalve de lage inkomens zouden ook de hoge baat kunnen hebben bij een verzekering tegen prijsschommelingen op de woningmarkt...

Piet Eichholtz onthulde twee weken geleden een plan voor een zogenoemde woning-waardeverzekering bij zijn aantreden als hoogleraar bouw- en vastgoedeconomie aan de Universiteit van Amsterdam.

Volgens Eichholtz gaan de prijzen op de woningmarkt op de lange termijn vrijwel even heftig op en neer als die op de aandelenmarkt. De laatste crisis deed zich begin jaren tachtig voor, toen de prijzen van koophuizen volledig in elkaar klapten.

Eichholtz ziet brood in een verzekering tegen prijsdaling die effectief wordt bij de verkoop van een woning. Bij de koop van een huis van bijvoorbeeld vier ton sluit de koper een polis af gebaseerd op het verloop van de index van de huizenprijzen. Als hij na vijf jaar verkoopt en de index staat 15 procent lager, dan krijgt hij zijn verlies van zestigduizend gulden uitbetaald.

De hoogleraar erkent dat verzekeraars niet zonder meer dergelijke polissen zullen aanbieden. In tegenstelling tot andere schadeverzekeringen, bijvoorbeeld tegen brand, staan de risico's niet los van elkaar. Als de woningmarkt instort, zou de verzekeraar iedereen moeten uitkeren. Daarom moet een mogelijkheid tot herverzekering bestaan.

Dat zou mogelijk zijn via opties, waarbij de verzekeraars hun risico's weer onderbrengen bij een grote groep beleggers. Er zou een woning-derivatenmarkt moeten worden ontwikkeld voor call- en put-opties op de huizenprijsindex.

Via die markt kunnen beleggers en banken rechtstreeks participeren in de waarde-ontwikkeling van woningen. 'Op dit moment wordt de aankoop van huizen gefinancierd met heel veel vreemd vermogen, de hypotheek. Maar de huizenbezitter zou ook eigen vermogen kunnen aantrekken, bijvoorbeeld door een bank in het eigen huis te laten participeren. In ruil krijgt de bank een vergoeding en deelt zij in de waardestijging van de woning.' De banken zouden deze contracten weer onder kunnen brengen in woonfondsen die op hun beurt weer op de beurs kunnen worden genoteerd.

Meer over