Cijfers bij het nieuws

Woningen zijn er wel, maar beleggers slaan hun slag

De cijfers bij het nieuws van vrijdag: De woningmarkt is zwaar overspannen, maar het aanbod wordt niet veel kleiner. Vooral beleggers slaan hun slag. Starters die dan maar gaan huren, betalen steeds meer.

null Beeld Marcel van den Bergh
Beeld Marcel van den Bergh

Woningtekort is nog even groot als tien jaar geleden

De problemen op de woningmarkt waarvoor zondag de demonstratie Het Woonprotest aandacht vraagt, worden niet per se veroorzaakt door een tekort aan woningen. Ondanks de trage aanbouw van nieuwe woningen houdt het aanbod van woningen min of meer gelijke tred met het aantal huishoudens in Nederland. In 2020 waren er per huishouden ongeveer evenveel woningen beschikbaar als acht jaar geleden. In mei 2021 lag deze verhouding zelfs boven het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar, zo berekende CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. De problemen op de huizenmarkt hebben eerder te maken met het overvloedige geld dat beschikbaar is om huizen te kopen. De Nederlandse huizenprijzen zijn de afgelopen jaren zo sterk gestegen dat nog maar 3 procent van de aangeboden woningen betaalbaar is voor een alleenstaande met een modaal inkomen, berekende De Hypotheker onlangs. Tussen 2013 en 2021 steeg de gemiddelde huizenprijs van 211- naar 365 duizend euro.

Opmars van beleggers in grote steden

De opmars van private en particuliere beleggers op de huizenmarkt is er een belangrijke oorzaak van dat jonge huizenkopers moeilijk een woning kunnen kopen. De beleggers bieden hogere bedragen en snijden de starters de pas af. Vooral vlak voor invoering van de hogere overdrachtsbelasting in 2021 sloegen zij hun slag. Een kwart van de huizen in de vier grote steden kwam in handen van beleggers. Na de invoering zijn beleggers huizen blijven opkopen, toonde onderzoek van Omroep Rijnmond in Rotterdam deze week aan.

Huurprijzen in vrije sector stijgen extra hard

Terwijl het voor starters door concurrentie van beleggers lastig is om een huis te kopen, wordt huren steeds duurder. Door aanscherping van de regels komen middeninkomens niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning, zij zijn veelal aangewezen op de vrije huurmarkt. De huurprijzen in de vrije sector zijn de afgelopen jaren veel sneller gestegen dan die bij woningcorporaties. Particuliere beleggers die huizen opkopen, verhuren deze bovendien vaak met een tijdelijk huurcontract van twee jaar. De tarieven van flexibele huur liggen hoger dan die van vaste huurcontracten, bleek onlangs uit onderzoek van de Volkskrant. Elke keer als een nieuwe huurder zich aanmeldt, kan de verhuurder de tarieven verder opvoeren. De huurprijs stijgt extra als er een nieuwe huurder intrekt, zo meldde het CBS: het afgelopen jaar met gemiddeld ruim 7 procent.

Meer over