Woningcorporaties willen Blok voor de rechter slepen

Woningcorporaties stappen naar de rechter als het kabinet vasthoudt aan de heffingen die zij krijgen opgelegd. Koepelorganisatie Aedes treft al voorbereidingen. Dat meldt het Parool.

Minister voor Wonen en Rijksdienst Stef Blok (L) komt aan voor de ministerraad op 8 maart.Beeld anp

Volgens Gerard Anderiesen, bestuurder van woningcorporatie Stadgenoot, is het onverteerbaar dat huurders via de woningcorporaties meer dan andere groepen burgers opdraaien voor het aanvullen van de rijksfinanciën. 'Dat mag niet. In onze statuten staat dat wij ons geld moeten investeren in de volkshuisvesting, niet in de landelijke schatkist.'

Anderiesen wijst ook op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat stelt dat de overheid alleen inbreuk mag maken op het eigendomsrecht als er dringende redenen voor zijn.

Investeringen
De koepelorganisatie voor woningcorporaties, Aedes, stelde vandaag ook dat de extra huurinkomsten van woningcorporaties een veel minder groot deel van de verhuurdersheffing dekken dan blijkt uit de berekeningen die minister Blok heeft laten maken. De investeringen van de corporaties zullen dus afnemen, aldus de koepel. Voorzitter Marc Calon schrijft: 'De huurinkomsten worden hoger ingeschat dan realistisch is. Zo zal het in lang niet alle regio's mogelijk zijn de huren zover te verhogen.'

Volgens Calon valt daarnaast de verhuurdersheffing hoger uit dan gedacht, onder meer omdat er geen rekening is gehouden met de saneringsbijdragen die de sector moet betalen voor bijvoorbeeld woningcorporatie Vestia, die vorig jaar in grote financiële moeilijkheden kwam. 'Als je daar wel rekening mee houdt, komen we voorlopig ieder jaar een dik miljard tekort. Dat vang je niet op met efficiënter werken en meer huizen verkopen', aldus Calon.

Meer over