Woningcorporaties moeten straks scholen en buurtwinkels bouwen

Woningcorporaties moeten voortaan ook scholen, zorginstellingen en overige wijkvoorzieningen bouwen. Daarnaast moeten ze opvang bieden aan daklozen, verslaafden en ex-psychiatrische patiënten....

Minister Dekker van VROM wil dat corporaties een nadrukkelijker rol gaan spelen in de wijken, blijkt uit een brief die ze maandag naar de Tweede Kamer stuurde. Ze moeten bijvoorbeeld buurtwinkels bouwen als de gemeente dat wenst. Voorwaarde is wel dat de corporatie voldoende geld heeft.

De vereniging van huurders, de Woonbond, vraagt zich af of de woningcorporaties niet te veel op hun bordje krijgen. ‘Er moet een begrenzing zijn. Vraag je niet te veel van de corporaties’, zegt woordvoerder René van Genugten. Hij vindt dat Dekker de nieuwe taken te vaag heeft omschreven. ‘Ik mis de scherpte.’ PvdA en CDA zijn positief over de verbreding van het werkterrein.

Aedes, de koepel van woningcorporaties, verwacht niet dat gemeenten corporaties zullen overvragen. ‘In negen van de tien gevallen zullen ze er samen uitkomen’, zegt voorzitter Willem van Leeuwen. Investeren in scholen en ander ‘maatschappelijk vastgoed’ vindt hij een goed idee. ‘Dat zeggen we al jaren.’

Dekker wil dat de corporaties de komende jaren veel meer woningen gaan bouwen. Globaal moeten de corporaties tot 2010 111 duizend huizen bouwen. Ter vergelijking: in 2004 bouwden de corporaties 10.710 nieuwe huizen. De gemeenten bepalen in hun woonvisie waar wordt geïnvesteerd. Corporaties, maar ook marktpartijen, kunnen vervolgens een bod doen, waarna de afspraken in een prestatiecontract worden vastgelegd.

Bij conflicten moeten partijen een bemiddelaar aanstellen. Slaagt die niet, dan komt Dekker tussenbeide. Ze zal de gemeentelijke eisen honoreren, mits die redelijk zijn en de woningcorporatie voldoende geld heeft.

Indien nodig zal minister Dekker sancties toepassen of een bewindvoerder aanstellen bij de woningcorporatie. ‘We zijn de vrijblijvendheid voorbij’, zei ze maandag.

Meer over