Woningcorporaties: kansarmen naar regio

REGIO Woningcorporaties in Utrecht en omstreken willen kansarmen gaan spreiden door onder meer de huurprijs van woningen te wijzigen. Het is de bedoeling dat meer kansarmen in de regio zullen gaan wonen om de verloedering van achterstandswijken in de stad tegen te gaan....

Op 18 maart leggen de zestien corporaties hun voorstel voor aan de wethouders van de tien betrokken gemeenten, hoewel formeel geen toestemming nodig is voor het plan.

Kansarmen worden niet gedwongen naar de regio te verhuizen, zegt Gerard van Rossum, directeur van Regioplatform Woningcorporaties Utrecht. 'Er is een woningverdelingssysteem waarbij men zelf reageert, vrijwillig dus.'

Dit jaar kunnen ongeveer 1600 huishoudens met een laag inkomen(17500 euro of minder) naar een huis van de corporaties verhuizen, al dan niet met achterlating van een van de woningen van de corporaties. Corporaties in de regio zullen 125 woningen extra beschikbaar stellen voor mensen met lage inkomens. In achterstandswijken worden 125 woningen geschikt gemaakt voor bewoners met hogere inkomens. Het gaat om Kanaleneiland, Ondiep en Overvecht in Utrecht, Vollenhove en Kerckenbosch in Zeist en Vijfheerenland in Vianen.

Ronald van Kempen, hoogleraar Stadsgeografie aan de Universiteit Utrecht is positief over het plan. 'Mensen met een laag inkomen krijgen hierdoor meer keuzemogelijkheden. Maar ik denk niet dat hiermee zo snel de verloedering van bepaalde wijken wordt tegengegaan.'

Meer over