Wonen op de Tom Poesweg, fietsen over het Pieter Pellepad

De Marten Toonderlaan en de Tom Poesweg zijn er al, het wachten is nu op de Pieter Kühnweg, de Kapitein Robstraat en de Professor Lupardistraat....

Van onze medewerker Joost Pollmann

De Stripheldenwijk is een van de uitbreidingen van Almere, dat nu 170 duizend inwoners telt maar over een aantal jaren misschien wel het dubbele. Nederland kent nog geen naar stripfiguren genoemde wijk. Frankrijk heeft striphoofdstad Angoulême, waar begint dit jaar met veel bombarie de winkelstraat Rue Marengo werd omgedoopt tot Rue Hergé, naar de Kuifjetekenaar.

De Stripheldenwijk ligt onder De Evenaar, de hoofdas van Almere-Buiten, en gaat 2300 woningen omvatten. Aan de oostkant wordt hij begrensd door de Weg van het Beeldverhaal en aan de westkant liggen hofjes die verwijzen naar personages als Paulus de Boskabouter.

Een speciale raad, bestaande uit leerlingen van groep 8, heeft zich een enquête gehouden onder drie generaties, leeftijdgenoten, ouders en grootouders, om te achterhalen welke stripauteurs en stripfiguren in elk geval vertegenwoordigd zou moeten zijn. Dat heeft een voorkeurslijst opgeleverd, die weer is voorgelegd aan stripkenner Kees Kousemaker, samensteller van de drukbezochte website Comiclopedia. Aan hem de vraag: kunt u een historisch verantwoord stratenplan uitdenken?

Kousemaker opperde alle kruispunten naar Jan Kruis te vernoemen, maar helaas mogen kruispunten in Nederland geen naam hebben. Wel is hij verantwoordelijk voor vondsten als het Piet Pellepad voor fietsers, genoemd naar de befaamde held van het rijwielfabrikant Gazelle, en een rij allitererende flats aan het water: Aafje Anders, Casper Cop en Felix Flux.

Planoloog Olav de Koning is lid van de straatnaamgevingscommissie die de Stripheldenwijk op de kaart moet zetten. Hij benadrukt dat de commissie bij de naamgeving van de Stripheldenwijk coulanter is geweest dan bij andere Almeerse wijken als de Muziekwijk, de Filmwijk en de Literatuurwijk. Desondanks zullen Joop Klepzeiker, Sjef van Oekel en Fokke & Sukke ontbreken. Stripfiguren met een te scabreus of provocerend karakter komen namelijk niet in aanmerking voor een eigen straat. Ook namen die aanleiding kunnen geven tot flauwe grappen worden liefst vermeden. Het konijntje Wipperoen is daarom gewipt.

Meer over