Wonder in VS kan heilige maken van karmeliet Titus Brandsma

De tijd lijkt rijp voor een heiligverklaring van Titus Brandsma, de Nederlandse karmeliet die in 1942 door de nazi's in Dachau werd vermoord....

Het wonder is volgens prof. C. Waayman, wetenschappelijk medewerker van het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen, voor het Vaticaan 'kennelijk genoeg reden' om in de Verenigde Staten medisch onderzoek te doen naar de genezing van de vrouw. De oproep die de Titus Brandsma Stichting vorige week deed om te bidden voor een wonder, is hiermee achterhaald.

Co-provinciaal H. Welzen van de Nederlandse kerkprovincie bevestigt dat de karmelieten het verhaal hebben aangemeld bij het Vaticaan. Na het medisch onderzoek moet een groep theologen een verband vaststellen tussen het wonder en de verering van Brandsma. Als de kardinalen vervolgens hun zegen geven, kan de paus tot heiligverklaring overgaan.

Brandsma werd in 1985 al zalig verklaard. Om een heilige te worden, moet hij ook buiten de eigen landsgrenzen worden vereerd en moet door zijn toedoen een wonder zijn geschied.

Volgens Waayman is de devotie rond Brandsma springlevend. 'Over de gehele wereld is er een toenemende waardering en aandacht voor hem. Veel mensen die in nood verkeren of aan een ziekte lijden, vertrouwen zich aan hem toe. De interesse vertoont een constante lijn omhoog.'

Het komt geregeld voor dat gelovigen een gunstige ommekeer in hun leven toeschrijven aan Titus Brandsma. Zo ook in de St. Jozefkerk van de Nijmeegse karmelieten, waar in het intentieboek wonderbaarlijke getuigenissen te lezen zijn. Tot nu toe was daar geen verhaal bij dat belangrijk genoeg was om bij het Vaticaan aan te melden.

Als aalmoezenier van de Nederlandse pers had Titus Brandsma (geboren in 1881) van de bisschoppen de opdracht om de media ervan te doordringen dat zij geen propaganda mochten maken voor het nationaal-socialisme. Hij werd in het concentratiekamp Dachau vermoord.

Waayman wil zich niet uitlaten over het waarheidsgehalte van het bericht dat de vrouw in Chicago dankzij Brandsma zou zijn genezen. 'Mijn gezond verstand zegt dat de menselijke psyche zo merkwaardig in elkaar zit dat ze kan reageren op de uitstraling van een heilige. Ik heb begrepen dat het hier om een serieus geval gaat.'

Overigens verwacht hij geen wezenlijk effect van een heiligverklaring van Titus Brandsma. Co-provinciaal H. Welzen denkt echter dat de heiligverklaring 'heel belangrijk is voor de vaderlandse vroomheid'.

Meer over