Woensdag: zwart stemmen

De afgelopen weken werd de krant tot mijn plezier tweemaal opgeluisterd door een boeiende verhandeling over de onvolkomenheden van ons kiesstelsel. Ik sluit mij volledig aan bij de stelling dat ons huidige kiesstelsel niet ideaal is.


De vraag is of er een alternatief is dat zowel wat betreft democratische waarde als praktische toepasbaarheid prevaleert. Met name dat laatste criterium blijkt een struikelblok voor de alternatieven die in het stuk ‘Meeste stemmen gelden niet’ (Kennis, 5 juni) worden gepresenteerd.

Ik pleit voor de introductie van het zwarte stempotlood waarmee een tegenstem kan worden uitgebracht. Elke kiezer maakt een keuze tussen een voorstem met het traditionele rode potlood of een tegenstem in zwart. In de telling worden de voor- en tegenstemmen van elke partij tegen elkaar weggestreept. De resterende saldi bepalen de verkiezingsuitslag.

Naast groter draagvlak voor de uitslag en eenvoudige toepassing geeft dit de kiezer een instrument in handen om rechtstreeks te doen wat nu door middel van een strategische stem met een omweg getracht wordt te bereiken. Maar bovenal zal de verademing groot zijn voor veel kiezers die de keuze moeilijk kunnen maken, maar wel goed weten wat ze niet willen.

Meer over