Wiskundetoets mavo en vbo vergt vooral taalvaardigheid

Het wiskunde-examen voor vbo- en mavo-kandidaten 'leek meer op een examen natuurkunde', vond Geert van der Doorn (16). 'Ik had verwacht dat we formules zouden krijgen, maar het was meer teken- dan rekenwerk.'..

Docent Kees Vossenberg vond het examen goed te doen, al meende hij dat het examen op C-niveau aan de moeilijke kant was. 'Vraag 1 over logo's en symmetrie was pittig.' Van acht logo's moesten de leerlingen uitmaken of ze spiegelbaar waren en waar dat het geval was, moesten ze de symmetrieassen tekenen.

Eén onderdeel van het examen ging over het weer in Friesland in de maand juli. 'Dat sluit lekker aan bij de belevingswereld van mijn leerlingen; we wonen immers allemaal in Friesland.' Aan de hand van grafieken moesten de scholieren berekenen hoeveel neerslag er gemiddeld per dag in hun provincie viel.

Wilco Teunebrink (16) had moeite met de opdrachten over de aanzichten van een tafel. Door een combinatie van boven- en zijaanzichten kon de positie van een kaars en een fles op een tafel worden gevonden.

Docent Vossenberg vindt dat het examen van dit jaar verschilt met die van vorige jaren. 'Voor het eerst gaat het om praktische wiskunde. Het abstracte is eruit. Het komt nu neer op aandachtig lezen. De taalvaardigheid is belangrijker geworden.'

Leerlingen en docent zijn het er over eens dat de huidige vorm van het mavo-D-examen eenvoudiger is. Sander Heeringa relativeert: 'Meestal denk je dat het makkelijk was. Dat was ook zo bij een van mijn tentamens, die had ik zo af. Toch had ik maar een zes.'

JW

Meer over