Winstgroei Sphinx van 77 procent is beleggers niet genoeg

De winst van Koninklijke Sphinx Gustavsberg, de keramiekproducent uit Maastricht, is het afgelopen halfjaar met 77 procent gestegen tot 7,4 miljoen gulden....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

Volgens analisten valt de winststijging een beetje tegen. De meesten hadden een winst voorspeld van ongeveer 8 miljoen. In de 7,4 mijoen die Sphinx gisteren meldde, zit bovendien een bijzondere bate. Sphinx boekte namelijk 1,8 miljoen gulden winst op de verkoop van een pakket van 5600 duizend eigen aandelen, die zij eerder dit jaar had ingekocht.

De omzet van Sphinx bedroeg in het op 30 september afgelopen half boekjaar 415 miljoen gulden, een stijging van 93,5 procent. Vorig jaar was de omzet, exclusief Gustavson, nog maar 214,5 miljoen. Zonder die overname zou de omzet met slechts 6,5 procent gegroeid zijn. Het bedrijfsresultaat steeg van 16,9 tot bijna 31 miljoen gulden. De financieringskosten gingen echter omhoog van 6,3 tot 10,5 miljoen.

Spinx heeft de overname van Gustavsberg gefinancierd met een onderhandse emissie van 1,1 miljoen nieuwe aandelen en bancair krediet. De langlopende schulden stegen van 144 tot 237 miljoen gulden en de kortlopende stegen van 109,5 tot 154,5 miljoen. De investeringen bleven met 15,8 miljoen beneden de afschrijvingen die 21,1 miljoen bedroegen.

Maar bestuursvoorzitter G. van Vliet beklemtoont dat de overname van Gustavsberg een groot succes is geweest. 'Het aandelenkapitaal is in verband met de overname met 20 procent gestegen, maar de winst per aandeel is desondanks met 47 procent gegroeid.' De winst per aandeel ging het afgelopen halfjaar van 1,01 naar 1,47 gulden. Het eigen vermogen in verhouding tot het balanstotaal bedroeg per eind september 30,6 procent; dat was vorig jaar 25,3 procent.

In een persbericht schrijft Sphinx de hogere winst ook toe aan kostenreducties, de introductie van nieuwe produkten en het optreden van de eerste synergie-effecten. Zo zouden de produktieresultaten van Gustavsberg Sanitair zijn verbeterd door gebruik te maken van de know-how van Sphinx. Bij de vestiging in het Franse Selles, bij Blois, zijn de afgelopen anderhalf jaar ongeveer honderd arbeidsplaatsen verdwenen.

Sphinx put hoop uit het feit dat de bouwmarkt in de belangrijkste afzetgebieden Benelux, Frankrijk en Skandinavië zijn gestegen. In Duitsland blijven de prijzen erg onder druk staan.

De fusie met Gustavsberg heeft inmiddels tot aanpassing van de organisatiestructuur geleid. Het concern kent thans drie produktgroepen: keramisch sanitair, douches en baden, en speciale produkten. De bruto-omzet van deze groepen bedroeg respectievelijk 180 miljoen, 115 miljoen en 120 miljoen gulden.

Meer over