Winst expressepost TPG onderuit

Het postbedrijf TPG heeft in de eerste helft van het jaar de winst met 10 procent opgevoerd tot 404 miljoen gulden....

Op de beurs werd TPG gestraft met een koersdaling van het aandeel met 1,55 euro. Het aandeel was daarmee de sterkste daler op de Amsterdamse beurs. Het aandeel sloot op 23,35 euro.

Toch heeft TPG juist in de expresse grote ambities. Het bedrijf is hier al marktleider in Europa, maar wil zo'n positie ook verwerven in Azië. Pas als die opdracht is voltooid, zal TPG een gooi doen naar het marktleiderschap in de Verenigde Staten. Daar is het bedrijf op dit moment nog duidelijk de mindere van zijn drie grote concurrenten.

Dat het in Europa slecht ging met de express, bleek duidelijk uit de cijfers. Weliswaar steeg de omzet van de divisie met 9 procent, maar de winst daalde er met 23,2 procent tot 109 miljoen gulden.

De oorzaak van de winstdaling bij de expressepost is dat de conjunctuur in Europa flink is tegengevallen, met name in Duitsland en Engeland. Dat leverde op zichzelf al onderbezettingsverliezen op, maar omdat de concurrenten daaraan ook leden, gingen over de hele linie de tarieven omlaag. TPG kampte daarom ook met druk op de prijzen.

Om het tij te keren zal TPG hier een fikse bezuinigingsoperatie inzetten en de service verbeteren. Verlieslatende takken in het luchtnetwerk worden afgekapt. Maar bestuursvoorzitter A. Scheepbouwer zegt dat de gang van zaken sinds mei alweer verbetering vertoont.

Met de gewone post gaat het financieel matig; de winst steeg hier slechts 2 procent tot 823 miljoen.

Ook operationeel gaat het nog steeds niet helemaal lekker met de brieven en pakjes. De post komt nog steeds niet op tijd aan omdat de moderne sorteermachines niet goed werken. Vorig jaar, toen nog met de hand werd gesorteerd, kwam 95 procent op tijd aan, nu nog maar 90 procent. In Amsterdam gaat het sorteren het slechtst; post daarvandaan komt slechts in 88 procent van de gevallen op tijd aan. Maar het gaat beter, en binnen afzienbare tijd moet het percentage 'op tijd' weer op 95 liggen.

Maar met de kleine divisie Logistiek gaat het erg goed. Omzet en winst stegen ballorig snel (28 respectievelijk 23 procent), al was dat deels te verklaren uit overnames.

Deze zomer was er sprake van dat TPG nauwe samenwerking zocht met een van zijn concurrenten, maar bestuursvoorzitter A. Scheepbouwer heeft nu gezegd dat dat er voorlopig niet in zit. Eerst moet de positie in Azië en Europa worden versterkt, vindt hij.

De geruchten over een nauwe samenwerking tussen de voormalige KPN-dochter en één van de drie grote Amerikaanse spelers (UPS, FedEx, DHL) zwollen deze zomer aan na berichten in internationale financiële kranten. Scheepbouwer erkent dat er 'geregeld' informele contacten zijn. 'Maar we zijn niet serieus in gesprek om op korte termijn in een serieuze alliantie te stappen. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat het ooit zal gebeuren, maar kennelijk ziet niemand er nu de noodzaak van in', aldus de bestuursvoorzitter.

Het komende halfjaar verwacht Scheepbouwer minimaal dezelfde resultaten, wat met het oog op de algehele prestatiekentering sinds mei een conservatief lijkt. Scheepbouwer acht een dergelijk inschatting verstandig aangezien de markt nogal dynamisch is.

Meer over