Winst Aegon keldert met 78 procent door dollar

Winst daalt naar 153 miljoen euro...

AMSTERDAM Verzekeraar Aegon heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een nettowinst behaald van 153 miljoen euro, meldde het concern woensdag. Dat is een daling van 78 procent vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Analisten hadden gemiddeld een veel hogere winst, van boven de 400 miljoen euro, verwacht. Het aandeel Aegon daalde met 3,5 procent in de ochtendhandel, maar sloot uiteindelijk toch met een kleine winst.

Aegon-topman Alexander Wynaendts verklaarde in een webconferentie met analisten dat de forse winstdaling wordt veroorzaakt door lagere opbrengsten uit investeringen in de Verenigde Staten en in Nederland. Ook heeft de verzekeraar een belastingtegenvaller van 58 miljoen euro.

De kredietcrisis deert Aegon niet echt. De afschrijvingen op riskante beleggingen bedroegen ‘slechts’ 32 miljoen euro in het afgelopen kwartaal. ‘Aegon’s subprime-portefeuille heeft dit kwartaal geen afschrijvingen te verwerken gekregen’, liet de verzekeraar weten.

Wel houdt Aegon rekening met een ‘nog niet gerealiseerd’ verlies van 250 miljoen euro op de Amerikaanse hypothekenportefeuille. Maximaal kan dit vermogensverlies nog oplopen naar 520 miljoen euro. Volgens de Amerikaanse Aegon-bestuurder Eric Goodwin is dit een ‘bestuurbaar risico’.

Het concern wijst erop dat het sinds 2001 geen leningen heeft gekocht met Amerikaanse hypotheken als onderpand. Voor de fijnproever: Aegon heeft geen CDO’s gekocht die gedekt werden met beleggingen. Het zijn juist deze Collateral Debt Obligations (onderpand schuldobligatie) die ten onder zijn gegaan in de internationale kredietcrisis.

Aegon moest eind 2007 nog wel producten voor enkele honderden miljoenen euro’s afwaarderen op de balans. Toch blijft de financiële impact beperkt. De verzekeraar nam vorig jaar een verlies op riskante beleggingen van 17 miljoen euro. Vergeleken met de miljardenafschrijvingen van veel internationale financiële instellingen lijkt dit bescheiden.

Het bedrijfsresultaat van Aegon viel analisten toch tegen. Het kwam het afgelopen kwartaal uit op 267 miljoen euro, waar marktvorsers hadden gerekend op 658 miljoen euro. De zwakke dollar en de onrust op financiële markten waren de belangrijkste redenen voor het lagere resultaat, aldus Aegon.

Aegon wijst echter op de sterke ‘onderliggende groei’ van 9 procent die het concern doormaakte. Deze groei is gecorrigeerd voor alle effecten van de kredietcrisis en wisselkoersbewegingen. In de Verenigde Staten blijkt Aegon meer levensverzekeringen te verkopen in plaats van minder. Ook in Nederland werden 15 procent meer levensverzekeringen verkocht, ondanks de ophef over de woekerpolissen die ook Aegon treft.

Meer over