Winsemius: PvdA, CDA, D66 en VVD beste optie Rotterdam

De gemeente Rotterdam koerst af op een college van PvdA, VVD, D66 en CDA. Verkennend informateur Pieter Winsemius (VVD) presenteerde deze coalitievariant woensdag als de meest kansrijke voor de komende vier jaar.

De meeste politieke leiders in Rotterdam gaan ervan uit dat er geen kink meer in de kabel komt. Over drie weken kan er een coalitieakkoord op tafel liggen, waarna de wethoudersposten kunnen worden verdeeld.

De gekozen coalitievariant steunt op 25 van de 45 zetels in de Rotterdamse raad. De inhoudelijke vervolgbesprekingen tussen PvdA, VVD, D66 en CDA worden begeleid door een informateur. Of dat opnieuw Winsemius is, blijkt komende dinsdag.

Buitenspel

Leefbaar Rotterdam, dat evenveel raadszetels heeft als de PvdA (14), staat buitenspel. Politiek leider Marco Pastors reageerde teleurgesteld. Op de verkiezingsdag 3 maart kondigde hij aan de politiek te zullen verlaten indien zijn partij wederom buiten het college zou komen te staan.

Pastors vond het gisteren niet de dag om te zeggen of zijn vertrek nu daadwerkelijk nabij is. Wel erkende hij dat de kans levensgroot is dat zijn partij in de oppositie belandt.

Winsemius onderzocht uitvoerig een ‘brede coalitie van stedelijke eenheid’. Daarin zouden de grootste partijen van de stad, de aartsrivalen Leefbaar en PvdA, samen moeten optrekken, gesteund door de kleinere partijen D66 (4 zetels), VVD (4) en CDA (3).

[VIDEO]

Problemen

Deze voorkeursvariant van onder meer winnaar D66 en Leefbaar miste de steun van de PvdA, die in de uitwerking talrijke praktische problemen voorzag. Ruim voor de verkiezingen al sloot de PvdA een coalitie met Leefbaar Rotterdam nadrukkelijk uit.

Rotterdam is een gedeelde stad, met een gepolariseerde gemeenteraad. De constant hoog oplopende woordenstrijd tussen PvdA en Leefbaar bemoeilijkt elke vorm van samenwerking. Het is deels een kwestie van chemie tussen personen.

Ook voor GroenLinks is de gisteren gepresenteerde variant een bittere pil. GroenLinks leverde de afgelopen jaren de wethouder van Participatie en Cultuur en hoopte op deelname aan een coalitie Paars+ (PvdA, VVD, D66, GroenLinks). GroenLinks kwam op 3 maart bij de raadsverkiezingen samen met D66 en VVD als winnaar uit de bus, maar moet toezien hoe haar gedroomde plek wordt ingenomen door het CDA, dat niet won.

‘Goeie vraag’, reageerde gisteren de lokale CDA-leider Wubbo Tempel op de vraag of zijn partij klaar is voor een nieuwe ronde bestuursverantwoordelijkheid. Het CDA Rotterdam haalde de laatste jaren vooral het nieuws vanwege intern geruzie. Dit resulteerde in het voortijdige vertrek van Onderwijswethouder Leonard Geluk. Tempel vertrouwt er op dat dit alles geschiedenis is: ‘De nieuwe fractieleden zijn geselecteerd op de persoonskenmerken rust en stabiliteit. En voor wethoudersposten kan het CDA putten uit een reservoir competente mensen.’

Winsemius (ANP) Beeld
Winsemius (ANP)
Meer over