Winnen

Eerst stelde de Amerikaanse regering dat het regime in Irak de terroristen van Al-Qa'ida steunde en daarom met geweld verdreven zou moeten worden....

Later werd de rechtvaardiging voor een aanval door Bush gezocht in de verboden aanwezigheid in Irak van massavernietigingswapens. Die wisten de VN-inspecteurs niet aan te treffen. Er waren wel veel conventionele wapens in Irak maar die zouden ze ook in andere landen waarschijnlijk wel vinden. Denk aan de Scud-raketten die van Noord-Korea op weg naar Jemen bleken te zijn. En volgens een door de BBC uitgezonden documentaire zouden de miltvuursporen die in Amerika zijn verspreid niet uit Irak, maar uit een laboratorium in New Jersey afkomstig zijn. Of blijken Jemen en New Jersey straks ook onderdeel van de 'As van het Kwaad'?

Ten slotte werd als motief voor de invasie opgegeven dat Saddam Hussein zijn eigen volk bestookt. Dat doen de Amerikaanse troepen nu dus ook. Een wijk in Bagdad waar Saddam zou zitten te eten wordt gebombardeerd. Daar zullen ook burgers door getroffen zijn. Het enige verschil is dan nog dat waar bij Saddam sprake is van boos opzet, de schade veroorzaakt door de Amerikanen 'collateral damage' betreft.

Amerika zal de oorlog in Irak wel winnen. De Irakezen zullen hem dus verliezen. Maar wie wint de vrede?

Meer over