WINNAARS: Gordon Brown

De nieuwe minister van Financiën in het kabinet-Blair, de 46-jarige Gordon Brown, zal al snel worden geconfronteerd met tegenstrijdige doelstellingen....

Het nakomen van die verkiezingsbeloften mag volgens hem echter niet leiden tot hogere inflatie en overschrijding van de uitgavenbeperking waaraan ook de Labour-regering zich moet houden om aan de EMU-criteria te voldoen.

Brown, een advocaat uit Schotland en eurofanaat, is een trouwe volgeling van Blair. Toen Labour in 1994 een nieuwe leider koos, trok hij zijn eigen kandidatuur in om de weg vrij te maken voor zijn vriend Blair. Voor zijn opofferingsgezindheid is hij nu beloond met een van de belangrijkste portefeuilles.

Zijn tegenstanders verwijten hem dat hij onvoldoende heeft aangegeven hoe hij dekking vindt voor het extra geld dat hij wil uitgeven aan onderwijs en gezondheidszorg. Brown verklaarde vrijdag, toen de grote overwinning zich aftekende, dat zijn beleid erop gericht zal zijn de inflatie tot 2,5 procent per jaar te beperken en de uitgaven van de ministeries streng te budgetteren. Om dat te bereiken 'zullen we een strak monetair beleid moeten voeren'. Brown wil 250 duizend banen voor jongeren scheppen.

Meer over