Windesheim maakt jacht op tentamenfraudeurs

Op hetzelfde moment dat de Onderwijsinspectie bekendmaakt dat verschillende HBO-opleidingen onder de maat zijn, stuurt Windesheim opnieuw een bericht naar haar studenten. Doel: het tegengaan van tentamenfraude. Eerder toonden studenten aan dat tentamens op de hogeschool prima door anderen gemaakt kunnen worden.

null Beeld anp
Beeld anp

Voorheen was het mogelijk op de hogeschool om enkel met een collegekaart met pasfoto en een krabbeltje voor de presentatielijst een tentamen te maken. Niet voldoende voor wie kwaad in de zin heeft en een ander z'n tentamen wil laten maken, ontdekten verschillende studenten.

De Telegraaf meldde dat de proefpersonen hun onderzoek deden om aan te kunnen tonen dat frauderen gemakkelijk is. De studenten lieten in 1 geval een zusje en in een ander geval een universitaire student het tentamen maken waarvoor ze zich hadden ingeschreven. In beide gevallen werd de fraude niet opgemerkt.

Het College van Bestuur van de hogeschool reageerde in eerste instantie geschokt: 'We kunnen de fraude niet verifiëren, maar als het waar is moeten we het beleid en de organisatie voor de volgende tentamenronde aanscherpen.' D66-Kamerlid Boris van der Ham wilde Kamervragen aan de staatssecretaris van OCW stellen, om er achter te komen of de fraudegevoeligheid op meer onderwijsinstellingen voorkomt.

Aanpak school
De school zelf stuurde begin februari een e-mail aan z'n studenten om de experimenterende leerlingen op te sporen. De fraudeurs zouden zich moeten melden bij de examencommissie of bij 3 andere instanties binnen de school. Nu stuurt de onderwijsinstelling nagenoeg hetzelfde bericht nog eens naar de studenten, maar dan per brief. Dat er nog geen tips zijn binnen gekomen zegt de instelling te betreuren.

In de brief wordt nog eens onderstreept dat de regels voor deelname aan tentamens sinds februari zijn aangescherpt. Studenten moeten nu een collegekaart (met foto), een bewijs van inschrijf én een formeel identiteitsbewijs met zich mee brengen. Wie dat niet doet, kan het maken van een tentamen op z'n buik schrijven.

Rapport
De hogeschool in Zwolle is een van de scholen die gisteren negatief in het nieuws was, omdat de onderwijsinspectie rapporteerde kritisch te zijn over sommige HBO-opleidingen. In het geval Zwolle werd vooral de opleiding journalistiek als zwak beoordeeld.

Bij 4 opleidingen van hogeschool Inholland zouden studenten zelfs onterecht een diploma krijgen. De inspectiedienst deed een steekproef onder 5 opleidingen.

Naast de hogeschool in Zwolle werden Hogeschool Arnhem/Nijmegen, de hogeschool van Leiden en de Hanzehogeschool door de mangel gehaald.

Meer over