Wilhelmina

Als ik de discussie over Wilhelmina's vlucht goed begrepen heb, is de redenering van Nanda van derZee (Forum, 27 februari) ongeveer als volgt: als de koningin hier in Nederland gebleven was, dan zou ze....

Dat velen teleurgesteld waren over Wilhelmina's vertrek is juist. Een collega die op de Grebbeberg gevochten had, vertelde me eens dat de militairen daar bij het horen van Wilhelmina's vlucht hun geweren doormidden braken. Maar gelet op de kwaliteit van het militair materieel hoeft dat natuurlijk nog niet alles te zeggen.

In de Haagse Adelheidstraat kwam op de tiende mei een Duits vliegtuig neer. Men viste er een schetsje uit waar de paleizen op aangegeven stonden, dus was het duidelijk wat de Duitse bedoeling was. Men kan dan toch niet verwachten dat de koningin rustig blijft wachten tot ze opgehaald zou worden?

En dat de Duitse top zich iets gelegen zou hebben laten liggen aan een koningin van een bezet land, gelooft toch niemand!

Meer over